Labbrapport: Galvaniska Element - Kemi

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 3
  • Kemi A
  • VG
  • 8
  • 2491
  • PDF

Labbrapport: Galvaniska Element - Kemi

En laborationsrapport vars syfte är att beskriva hur ett galvaniskt element är uppbyggt. Eleven undersöker hur ett batteri fungerar och räknar ut dess EMK (elektromotoriska spänning).

Vidare så ordningsställs galvaniska element, där elektroder i olika elektrolyter väljs ut så att polspänningen blir så stor som möjligt.

Lärarens kommentar

Klart VG med lite fel på resultatet.

Elevens kommentar

Kolla på resultaten och förbättra, det kanske står något fel

Innehåll

1. Inledning
- Bakgrund
- Syfte
- Hypotes
2. Utförande
3. Resultat och beräkningar
4. Diskussion
- Diskussion av resultaten
- Generella felkällor som inte diskuterats tidigare
- Slutsatsen
5. Källförteckning inkl källkritik

Utdrag

2. Utförande

Två bägare togs fram tillsammans med de tillgängliga elektroder och en stativ. Vi tog även fram en voltmeter som man skulle mäta emk med. Vi hade även en s.k. saltbrygga som vi hade i en annan bägare med natriumnitrat(NaNO₃) (1M).

Sedan så putsade vi alla elektroder förutom silverelektroden så att de skulle bli rena och få bättre kontakt. Därefter skulle man kombinera olika metaller med varandra i bägarna och ha i samma lösning som innehöll joner av metallen i bägaren. Så om man t.ex. hade kopparstavar så skulle man lägga in de i kopparlösningar. Efter varje prövning så var man tvungen att putsa stavarna igen.

När man skulle testa metallerna så hade man saltbryggan i en annan bägare, med natriumnitrat och när försöket började skulle man ha i ena sidan av bryggan i en bägare och den andra sidan i andra bägaren en kort stund och sedan ta ut den igen.

Det första ”stabila” resultatet som man fick på voltmetern skulle man läsa av och därmed så hade man emk. Vi gjorde det här försöket med flera kombinationer och lyckades kombinera 6 olika element... Köp tillgång för att läsa mer

Labbrapport: Galvaniska Element - Kemi

[1]
Användarnas bedömningar
  • 2016-12-20
    Rapporten gav mig bättre förståelse för experimentet. det var tydliga beräkningar (för mig är principen det viktiga). Diskussion och analys, var bra.