Labbrapport: Gammastrålning (γ-strålning)

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
 • Fysik 1a
 • Inget betyg givet
 • 4
 • 922
 • PDF

Labbrapport: Gammastrålning (γ-strålning)

En labbrapport som undersöker absorption av gammastrålning (γ-strålning). Laborationen tittar på hur absorption av γ-strålning beror av absorbatortjockleken, och bestämmer halvvärdestjockleken (x1/2) och absorptionskoefficienten (µ) för bly.

Innehåll

Absorption av γ-strålning

- Teori
- Syfte
- Materiel
- Utförande
- Resultat
- Diskussion och felkällor
- Källförteckning

Utdrag

Materiel
Preparat av 137Cs (Cesium-137), preparathållare, GM-rör, pulsräknare, blyplattor och skjutmått.

Utförande
Vi började med att mäta antalet bakgrundspulser under 100 sekunder utan något preparat i närheten med hjälp av GM-röret och pulsmätaren, detta för att senare räkna bort dessa bakgrundspulser från antalet uppmätta pulser från preparatet.
Sedan satte vi fast preparatet och mätte antalet pulser under 100 sekunder. Efter det mätte vi antalet pulser under 100 sekunder men med en blyplatta mellan preparatet och GM-röret. Sedan upprepade vi mätningarna, men hängde för varje mätning på ytterligare en blyplatta mellan preparat och GM-rör. Innan plattorna användes mättes var och en av deras tjocklek med hjälp av ett skjutmått... Köp tillgång för att läsa mer

Labbrapport: Gammastrålning (γ-strålning)

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2017-02-19
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Mycket bra text, välformulerad!