Labbrapport: Gelfiltrering - Biologi B

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 3
 • Biologi B
 • VG
 • 3
 • 616
 • PDF

Labbrapport: Gelfiltrering - Biologi B

En laborationsrapport vars syfte är att undersöka principen för gelfiltrering genom att separera proteiner och mjölksocker i lättmjölk. Innehåller ett antal illustrerande tabeller och stapeldiagram.

Innehåll

Inledning
Syftet
Materiel
Kemikalier
Säkerhetsguide
Utförande
- Experiment A
- Experiment B
Resultat
Slutsats

Utdrag

Materiel
Bägare 25cm3, e-kolv 100cm3, 15 numrerade prov(halvmikro), dropprör, pipetter, kolonn packad med t.ex. Sephadex 25, stativ med klämmare och muff

Kemikalier
En (grön) lösning som innhåller gult kaliumkromat(masshalten K2CrO4 ca 2 %) och blått dextran (masshalten dextran ca 2 %), koksaltlösning (masshalten NaCl ca 0,9 %), lättmjölk, Fehlings lösning I och Fehlings lösning II

Utförande
Experiment A: Principen för gelfiltirering
Först monterade vi gelkolonnen lodrätt i ett stativ och tillsatt försiktigt ovanpå gelskitet några cm3 koksaltlösning. Tog vi bort locket nedtill på kolonnen och lät vätskenivån sjunka så att den kommer just ovanför gelytan. Gelen får inte bli torrlagd. Sätt på locket nederst på kolonnen. Tillsatt försiktigt ovanpå gelskiktet 0,5cm3 av den gröna lösningen (som innehåll gula kromatjoner och blå dextranmolekyler). Sedan tog vi locket nederst på kolonnen, då startade filtreringen och därmed samlade vi upp eluatet i en liten bägare.

Experiment B: Gelfiltrering av lättmjölk
Började vi skölja igenom kolonnen med koksaltlösning. Tillsatt försiktigt 1cm3(ca tolv droppar) lättmjölk. Tog vi bort locket nedtill på kolonnen och lät mjölken rinna ned i kolonnen till dess att vätskeytan tangerar gelskiktet. Samtidigt när vi eluerade med koksaltlösning samlade vi upp fraktioner på 1cm3 i 15 numrerade provrör och avbröt vi sedan elueringen genom att sätta på locket under kolonnen. Sedan blandade vi lika mycket volym av Fehling I och Fehling II, tillsatt 6 droppar av blandningen i varje provrör. Efter vi antecknade resultatet ställde vi provrören i ett kokande vattenbad för ca 5 minuter och sedan antecknade vi resultatet... Köp tillgång för att läsa mer

Labbrapport: Gelfiltrering - Biologi B

[5]
Användarnas bedömningar
 • 2013-12-10
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Innehåller ingen bra teori om laborationen. Har heller inga felkällor samt en outvecklad slutsats. Den innehöll dock bra grafer. Den är bra om man vill ha tips på hur man skriver en labbrapport i helhet, men jag skulle inte få ett högt betyg för denna på min skola.
 • 2013-04-08
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Jag hade precis haft en liknande labb som i princip gick ut på samma sak, men var osäker på hur labbrapporten skulle skrivas. Den här labben gav mig en bra mall och tips på hur man gör.
 • 2017-02-19
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Mycket bra text, välformulerad
 • 2015-04-23
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Bra översiktlig rapport. Lite bristande teori och diskussion. Bra med diagram.