Labbrapport: Genetisk analys med gelelektrofores

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
 • Biologi 1
 • B
 • 4
 • 1615
 • PDF

Labbrapport: Genetisk analys med gelelektrofores

En laborationsrapport där eleven genomför en genetisk analys med gelelektrofores av 24 personer som lider av sickelcellanemi. Huvudsyftet med laborationen är undersöka hurvida sickelcellanemi nedärvs autosomalt dominant/autosomalt recessivt eller könsbundet, samt vilken monogen sjukdom det är.

Lärarens kommentar

Bra inledning då den innehåller en tydlig bakgrund om ämnet. Diskussion och slutsats innehåller även många bra reflektioner.

Innehåll

- Inledning
- Material och metod
- Resultat
- Diskussion och slutsats
- Referenslista

Utdrag

Material och metod
Innan laborationen har blodprover tagits från 24 medlemmar inom en viss släkt och från dessa prover har DNA extraherats och sedan har 6500 bp amplifierats med användning av polymeraskedjereaktion (PCR). Det amplifieras därför att DNA:t man får fram i extraktionen är mycket liten och för att kunna analysera måste det finnas en större mängd. PCR är en väldigt användbar metod som man använder för att producera stora mängder av en viss DNA-sekvens, s.k. målsekvens. PCR liknar den naturliga replikationen som ger miljontals kopior av önskat DNA.

Först av allt ska DNA pipetteras över till rör med restriktionsenzym, det ska blandas noga genom att man suger upp lite av vätskan i pipetten upp och ner. Här kan det vara bra att skriva provets nr. på röret med enzym + DNA. Restriktionsenzymer är naturliga enzymer från bakterier som har en förmåga att kunna klyva DNA specifikt. Det som menas med att ha förmågan att klyva DNA specifikt är att den kan klyva DNA-molekylen vid en särskild sekvens av baspar, som ofta är palindrom. Hur långa bitarna är beror på vilket enzym som används, om det klipper ofta eller sällan. De sönderklippta delarna separeras och analyseras med gelelektrofores. Detta enzym är en livsviktig beståndsdel i bakteriens antivirala försvar.

Sedan ska proven inkuberas i en inkubationsugn i 37 grader i 30 till 45 minuter.
Efter detta ska 2 elektroder klippas så att de passar i elektroforesformen. Kammen ska sättas i för brunnarna. Gelen ska gjutas genom att hälla i smält agarosgel i formen så att det fyller utrymmet. En gelelektrofores fungerar så att den separerar olika långa DNA-fragment, d.v.s. med olika antal kvävebaser, genom användande av fenomenet att de rör sig olika snabbt i en gel och under inverkan av elektriska fält. Kortare DNA-fragment vandrar fortare än större fragment mot den positiva polen. Denna har en gelplatta av agaros med ett antal små brunnar där DNA laddas. Det finns elektroder i ändarna av plattan och buffertlösning som innehåller ledande joner och som även förhindrar uttorkning av gelen. DNA-banden på denna gel färgas med infärgningsvätska som för att bli synliga binder till DNA-molekylerna. För att bestämma storleken på DNA-fragmenten har den ofta en storleksmarkör som vandrar med på gelen.

Därefter när gelen har torkat, ska TBE-buffert hällas på och kammen ska försiktigt tas bort.
Nästa steg är att pipettera över "loading dye" till det inkuberade DNA-provet, även här ska den blandas genom att vätskan dras upp och ner några gånger med pipetten.
Efter det ska provet laddas i brunnen med pipetten. Här är det viktigt att vara försiktig då brunnarna kan punkteras ganska lätt. Det är bra att markera på elektroforesformen vilket prov som är i vilken brunn.
Sedan kopplas elektroder till strömkälla (plus-plus, minus-minus) och gelen ska köras tills den är klar (1,5-2 h). "Loading dye" är nästan framme vid positiva elektroden.
I det avslutande steget färgas gelen - för att visualisera DNA-banden. Infärgninglösningen (Azure A + alkohol) hälls direkt på gelen med färdigkört DNA, vänta 4 minuter, häll av och tvätta gelen med alkohol och vatten. Efter 10 minuter ser man DNA-banden på gelen... Köp tillgång för att läsa mer

Labbrapport: Genetisk analys med gelelektrofores

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2015-11-08
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  inledningen var väldigt bra eftersom den tog upp hela backgrunden till labben. den delen som gav mig mest inspiration var dissusion delen eftersom den tar upp flera olika punkter som är väldigt bra