Labbrapport: Gitterkonstanten - Fysik

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 3
 • Fysik B
 • MVG
 • 2
 • 411
 • PDF

Labbrapport: Gitterkonstanten - Fysik

En laborationsrapport i fysik där syftet är att räkna ut avståndet mellan två av spåren på en cd-skiva (gitterkonstanten) Notera att beräkningarna saknas då eleven skrivit dessa för hand.

Följande frågor besvaras:

* Vad är ett optisk gitter?
* Vilken formel ger oss riktningarna till ljusmaxima i ett gitterförsök?
* Vad innebär gitterkonstanten (d) i ett gitter och hur häger det ihop med vårt försök på en cd-skiva?
* Vad innebär 1:a och 2:a ordningens ljusmaximum när vi pratar om gitter?
* Vad behöver man veta för att ta reda på gitterkonstanten i ett vanligt gitter?

Innehåll

Sammanfattning
Teori
Frågorna + svar
Problemställning & Syfte
Material
Metod & genomförande
Resultat

Utdrag

"Teori:
En cd-skivas yta består av ett avlångt spiralformat spår. I spåret finns små förhöjningar och försänkningar som reflekterar cd-spelarens laserljus åt olika håll. I cd-spelaren finns också en ljuskänslig detektor.

När denna träffas av det reflekterande laserljuset kodas det som en binär etta och när den inte träffas, kodas det som en nolla. Dessa digitala siffror kodas sedan om till analoga signaler i cd-spelaren innan de skickas vidare till förstärkaren."... Köp tillgång för att läsa mer

Labbrapport: Gitterkonstanten - Fysik

[9]
Användarnas bedömningar
 • 2020-11-26
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Jätte dålig, saknar det mesta en bra labbrapport ska ha.
 • 2013-11-23
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  bra skrivit som hjälper mig mycket ,jag tycker är den är perfekt!
 • 2017-01-18
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Saknade diskussionen. Annars bra jobbat
 • 2015-04-22
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Inte bra alls! Den innehåller frågor utan svar.