Labbrapport: Gramfärgning - Biologi

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 2
 • Biologi A
 • MVG
 • 3
 • 980
 • PDF

Labbrapport: Gramfärgning - Biologi

En laborationsrapport i Biologi A vars syfte är att undersöka hur gramfärgning går till. Målet är att kunna klassificera olika bakteriesorter och fastställa om dessa är grampositiva eller gramnegativa.

Innehåll

Inledning
Litteraturgenomgång
Utförande
Resultat
Slutsats
Diskussion
Källförteckning

Utdrag

Inledning:

Syftet med denna laboration var att lära sig hur gramfärgning går till för att på så sätt kunna klassificera vad för slags sort den undersökta bakterien var och om den var grampositiv alternativt gramnegativ. Detta skulle fastställas genom att bakteriesuspensionen efter färgning skulle studeras i ett mikroskåp.

Hypotesen som hades var att stavformade och grampositiva bakterier skulle urskiljas då bakterierna tillhör släktet ”Bacillus” där alla bakterier inom släktet har dessa egenskaper.

Litteraturgenomgång:

I läroboken ”Mikrobiologi” från studentlitteratur och på
Magnus Ehingers hemsida förklarades hur gramfärgning går till. Där stod det bland annat att gramfärgning är en metod för infärgning av bakterier som används för bakterieklassificering och att gramfärgningen sker i flera steg.

Dessa steg är:

• Fixering av bakterien på glasplatta
• Infärgning med kristallviolett
• Sköljning med jod-jodkalium (Lugols lösning)
• Sköljning med vatten och därefter alkohol
• Sköljning med motfärgningslösning, som till exempel safranin.

Om bakterierna förblir blåvioletta efter hela gramfärgningsprocessen så tyder det på att bakterierna är grampositiva. Om de däremot blir rosa till färgen tyder det på att de istället är gramnegativa... Köp tillgång för att läsa mer

Labbrapport: Gramfärgning - Biologi

[12]
Användarnas bedömningar
 • 2016-12-31
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Blev besviken då den hade fått så många bra omdömen. Resultat fanns det egentligen inget, enbart att det misslyckades. Slutsatsen var jättebra med hade passat bättre in under teori-delen. Diskussionen däremot var väldigt bra om man vill få tips på vad man kan skriva om!
 • 2015-03-15
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Bra slutsats samt diskussion. Kunde ha varit mer på resultatet om de båda bakterierna istället för endast om en av dem.
 • 2016-09-05
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  ++++++++++++++++++++++++++++++++
 • 2016-01-26
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Bra! mycket bra uppsats!