Labbrapport: Hälsoundersökning - Biologi B

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 2
 • Biologi B
 • G
 • 5
 • 1266
 • PDF

Labbrapport: Hälsoundersökning - Biologi B

En laborationsrapport som beskriver genomförandet av en hälsoundersökning. I hälsoundersökningen görs pulsmätning, stetoskopavlyssning, blodtrycksmätning och konditionstest. Lungkapacitet, knäreflex och syn kollas också, och de 3 deltagande patienterna ges ett medelvärde på sin fysik. Syftet med laborationen var för eleven att bekanta sig med vanliga metoder som används för att bedöma en persons hälsotillstånd, samt lära sig nya begrepp inom humanfysiologi.

Innehåll

Sammanfattning
Inledning
Material/Metod
- Pulsmätning
- Stetoskopavlyssning
- Blodtrycksmätning
- Synkontroll/Färgblindhet
- Knäreflex
- Lungkapacitet
- Konditionstest
Resultat
- Vilopuls
- Konditionstest
- Stetoskopavlyssning
- Blodtrycksmätning
- Synkontroll
- Knäreflex
- Lungkapacitet
Diskussion
Källor

Utdrag

Material/Metod
• Stetoskop
• Blodtrycksmätare
• Spirometer
• New color visions testing chart
• Miniräknare
• Tidtagarur

Pulsmätning:
När pulsen skulle tas så togs det med hjälp av ett stetoskop och ett tidtagarur, sedan togs pulsen i 15 sekunder och multiplicerades med 4 sedan för att få reda på vad pulsen var under 1 minut.

Stetoskopavlyssning:
När det var dags för att lyssna på hjärtat och lungor mer hjälp av ett stetoskop så placerades stetoskopmembranet mot undre delen av bröstet och lyssnade efter hjärtslagen. Sedan lyssnades det på lungorna, och det gjordes bak på ryggen i höjd med lungorna. Då det lyssnas på lungorna på en frisk person så låter det oftast inte, det kan höras att personen andas men inget mer.

Blodtrycksmätning:
Blodtrycksmätningen gick till så att blodtrycksmanschetten placerades på överarmen och med markören mot artären, med en pump kopplad till den så att den kunde pumpas med luft. Sedan pumpades den upp till 120mmHg sedan placerades stetoskopmembranet i armvecket precis under blodtrycksmanschetten och lite luft släpptes ut i taget. Sedan var det viktigt att lyssna noga när man började höra hjärtslagen igen som vanligtvis på en frisk person är vid 80mmHg.

Synkontroll/Färgblindhet:
Under syn kontrollen så togs det hjälp av en whiteboard tavla och skrev ut bokstäver och kollade hur långt bort man kunde stå tills man inte såg bokstäverna längre. Sedan gjordes det en röd-grön färgblindhetstest med hjälp av en bok.

Knäreflex:
När reflextestet utfördes så fick patienten sitta på ett bord så att benet hängde fritt, eftersom man inte vill att benet ska vara spänt under undersökningen. Sedan slogs det lätt under knäskålen med hjälp av en miniräknare.

Lungkapacitet:
När det skulle kollas hur stor lungkapaciteten var så togs det hjälp av en spirometer. I den blåstes det tills luften i lungorna var slut och då visades ett värde som mättes i cc (kubik centimeter). För att sedan få fram hur många liter lungorna innehåller så delades värdet på 1000.

Konditionstest:
För att kunna se ifall patienten hade bra eller dålig kondition så fick han utföra Harvard step test. Det gick till så att patienten skulle gå upp och ned för en 45cm hög pall varannan sekund (ca150ggr) under en 5 minuters period. Men först fick patienten värma upp i ca 10 min. Efter att testet var utfört togs pulsen 1 min, 2 min och 3 min efter att testet var utfört . För att få pulsslagen till poäng så har vi fått fram formeln från hemsidan. Resultat=30000/(puls1 + puls2 + puls3)... Köp tillgång för att läsa mer

Labbrapport: Hälsoundersökning - Biologi B

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2015-02-08
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  bra strukturerad med bra diskussion