Labbrapport: Harmonisk svängning - Fysik B

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Teknikprogrammet (före 2011) Årskurs 1
 • Fysik B
 • VG
 • 2
 • 327
 • PDF

Labbrapport: Harmonisk svängning - Fysik B

En kortare laborationsrapport vars syfte är att studera två olika fjädrar och undersöka hur de beter sig med olika vikter (påfrestningar). Den teoretiska svängningstiden får eleven fram med hjälp utav fjäderkonstanten(k) och massan på vikten som hänger på fjädern.

Innehåll

- Syfte
- Hypotes
- Material
- Utförande
- Resultat
- Felvärden
- Slutsats

Utdrag

"Material:
Två fjädrar, stativ, vikter, penna, papper, tidtagarur

Utförande:
Jag har tagit tid på svängningarna fjädrarna gör mellan deras bottenläge.
Och använt mig utav formlerna:

F(mg) = k*x
T=2π√(m/k)

Jag mätte upp de två fjädrarnas utgångsläge och sedan mätte jag hur mycket de drogs ut under olika sorters belastning.

Sen tog jag tiden under 10st svängningar från fjädrarnas bottenlägen. Och fick en medel svängningstid som jag uppmätte själv."... Köp tillgång för att läsa mer

Labbrapport: Harmonisk svängning - Fysik B

[11]
Användarnas bedömningar
 • 2015-12-27
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Tycker inte det är en fullständig labbrapport. Saknas många delar. Ingen teoridel, stort minus. Inget vetenskapligt språk.
 • 2014-09-30
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Mycket bra rapport. Hjälpte mig på vägen en hel del. Slutsatsen gav mig mest inspiration.
 • 2015-10-28
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  En labbrapport ska vara skriven opersonlig, skippa orden ''jag'' eller ''vi''.
 • 2015-03-31
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  En väldig bra labbrapport