Labbrapport: Identifiera Grundämnen - Kemi

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 1
 • Kemi A
 • Inget betyg givet
 • 3
 • 386
 • PDF

Labbrapport: Identifiera Grundämnen - Kemi

En laborationsrapport i kemi A vars syfte är att undersöka egenskaper hos ett antal grundämnen och utifrån resultaten identifiera vilket grundämne det är. Vidare så reflekterar eleven över likheten mellan vissa grundämnen.

Innehåll

Syfte
Material och metoder
Utförande
Resultat
Slutsats och Diskussion
Riskbedömning

Utdrag

"Material & metoder
Konduktivitetsmätare
Smärgelduk
Magnet
Anteckningsblock
Penna
(ämnen som användes under laborationen hänvisas till resultat)


Utförande
1. Först tog vi ett ämne till vår plats och undersökte vilket ämne det var genom att använda oss utav en smärgelduk.
2. Vi slipade på ämnet för att se om ämnet hade en glansig/blank yta
3. Vi kollade också på färgen, formen och tyngden.
4. Vi testade ifall ämnena ledde ström genom att sätta konduktivitetsmätarens ändar på ämnet.
5. Vi testade även ifall ämnet var magnetiskt genom att sätta en magnet på ämnet.
6. Sedan var det bara att anteckna det vi fick fram
7. Efter det gjorde vi på samma sätt med 14 andra ämnen
8. Efter dessa försök kunde vi komma fram till vilket ämne det kunde vara genom att använda uteslutningsmetoden."... Köp tillgång för att läsa mer

Labbrapport: Identifiera Grundämnen - Kemi

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2016-10-12
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  den var verkligen bra skrivit!!