Labbrapport: Identifiera kolhydrater och proteiner

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Estetiska programmet (före 2011) Årskurs 2
 • Naturkunskap B
 • D
 • 2
 • 643
 • PDF

Labbrapport: Identifiera kolhydrater och proteiner

En kort men tydlig laborationsrapport vars syfte är att identifiera kolhydrater och proteiner i olika livsmedel. För kolhyradter görs detta med hjälp av en jodlösning (jodopax) och för protein görs det med hjälp av två lösningar: en kopparsulfatlösning och en natriumhydroxidlösning.

Innehåll

* Sammanfattning
* Hypotes
* Material
* Utförande
* Resultat
* Felkällor
* Slutsats

Utdrag

"MATERIAL:
Jag har använt mig av en jodlösning som tillsammans med kolhydrater ska ge en mörkblå färg. Jag har också använt mig av en kopparsulfatlösning och en natriumhydroxidlösning. Som tillsammans med proteiner ger en stark lila färg. Jag har använt plastglas av olika storlekar, kastruller, rivjärn, en sil, en termometer, en kokplatta, ett kaffefilter och en måttsats. Till det också en mängd olika livsmedel att testa om det innehåller kolhydrater och proteiner.

UTFÖRANDE:
Den metod jag använt mig av i denna laboration är att genom färgindikatorer läsa av om ett livsmedel innehåller proteiner och kolhydrater. För att få färgindikatorerna behövdes tre lösningar. Den första var en jodlösning som tillsammans med kolhydrater ger en mörkblå färg. De andra två var en kopparsulfatlösning och en natriumhydroxidlösning. Dessa två ger en stark lila färg tillsammans med proteiner. Man kan också påvisa socker med dessa lösningar om man värmer provet. Då får man kopparoxid som ger en gulröd färg. Färgindikatorerna har fungerat ganska bra under denna laboration. Om man inte fått en färg så tydligt har man kunnat tillsätta lite mer av lösningarna och på så sätt få fram en färgindikator. När jag skulle påvisa socker med kopparsulfatlösningen och värme hände först ingenting. Men när jag sedan tillsatte lite mer kopparsulfat kom den gulröda kopparoxiden fram. Det var också lättare att få fram färgindikatorer på livsmedel som var sönderdelade eller flytande än de som var i fast form."... Köp tillgång för att läsa mer

Labbrapport: Identifiera kolhydrater och proteiner

[10]
Användarnas bedömningar
 • 2015-08-13
  Väldigt bra skriva och hjälper mig för att förstår bättre och vet hur kan man börja skriva med laboration , tack så mycket.
 • 2014-11-12
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Väldigt kort.. Inte till så mycket hjälp för mig som siktar på högre betyg.
 • 2014-08-29
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Verkligen bra ! . Tack
 • 2014-05-09
  Man bör läsa igenom efter stvfel osv innan. och namn....