Labbrapport: Identifiera organiska ämnen

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Gymnasieskola Årskurs 2
 • Annat
 • VG
 • 4
 • 1385
 • PDF

Labbrapport: Identifiera organiska ämnen

En laborationsrapport vars syfte är att identifiera sex okända organiska ämnen med hjälp av ett antal tester: löslighet i vatten, löslighet i brom, densitet, kokpunkt samt sotning, låga och brand. I sin slutsats så reflekterar eleven även över vad som kunnat göras bättre i laborationen för att få mer precist resultat.

Lärarens kommentar

Väldig bra och smart

Elevens kommentar

Slutsatens kan fixas till lite

Innehåll

- Syfte
- Hypotes
- Material

- Utförande
-- Löslighet i vatten
-- Löslighet i brom
-- Sotning, låga och brand
-- Densitet
-- Kokpunkt

- Resultat
-- Ämne 1
-- Ämne 2
-- Ämne 3
-- Ämne 4
-- Ämne 5
-- Ämne 6

- Slutsats
- Felanalys

Utdrag

"Material:
- Termometer
- Våg
- Provrör
- Vatten
- Tändstickor
- Degel med lock
- Brom utspätt i vatten
- Värmare
- Papper och penna

Rekommenderat skydd under labben:
I och med att vi inte vet vad för slagsämnen kan all slags skydd vara bra som till exempel glasögon, förklädde och handskar. Var också förskitig med at andas in ämnena.

Utförande:
Löslighet i vatten:
Vi kollar löslighet i varje ämne genom att lösa ut var och ett av ämnen med vatten och se om det bildas ett till lager eller om det verkligen löste ut sig. Detta görs i ett provrör.
Det är viktigt att man håller reda på vilket ämne det är i provrören. (Min grupp gjorde detta misstaget två lektioner och fick därför fram fel svar, men vi fick dock till det den tredje gången!)

Löslighet i brom:
Detta steg är liknande till det första bara att du kollar lösligheten i brom. Detta hjälper oss begränsa våra alternativ i resultat genom att veta om det finns dubbelbindningar eller trippelbindningar mellan kolatomerna i ämnen. Till exempel som i alkener.

Sotning, låga och brand:
Vi kollade hur ämnena reagerade genom att hälla ut ämnet på degellocket och sedan bränna det med tändstickor. Denna del hjälpte oss kolla om ämnet sotar vilket berättar förhållandet mellan kol och väte. Också om ämnet brann i huvudtaget."... Köp tillgång för att läsa mer

Labbrapport: Identifiera organiska ämnen

[7]
Användarnas bedömningar
 • 2013-12-14
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  planering är mycket bra och gör att man kan följa exakt det som de har gjort. men frågan vad ska man skriva mer för att få mer än (VG)???
 • 2015-01-13
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Helt okej rapport,va inte precis de jag ville ha men informationen är bra
 • 2016-04-12
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  Det var en bra labbrapport
 • 2016-03-21
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Relativt bra anser jag.