Labbrapport: Jon- och molekylföreningar - Kemi A

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 1
 • Kemi A
 • A
 • 4
 • 846
 • PDF

Labbrapport: Jon- och molekylföreningar - Kemi A

En laborationsrapport vars syfte är att undersöka olika jon- och molekylföreningar. Eleven undersöker 9 olika kemikalier och dokumenterar deras utseende, färg, aggregationsform, löslighet i destillerat vatten samt ledningsförmåga för att avgöra hurvida det rör sig om en jon- eller molekylförening.

Lärarens kommentar

Mycket bra redogörelse.

Innehåll

Syfte
Hypotes
Materiel
Tillval
Kemikalier
Kemiska ämnen
Utförande
Resultat
- Tabell 1
- Tabell 2
Felkällor
Slutsats och diskussion

Utdrag

Materiel:
OH-plast, liten spatel för respektive kemikalie, doppelektrod och flertal tandpetare att röra om med, 9 bägare, peleusboll samt pipett till respektive flytande kemikale.

Tillval:
Skyddsglasögon, handskar och kemirock.

Kemikalier:
Natriumklorid: (NaCl) Glycerol: C3H4(OH)3,
Strösocker, sackaros: C12H22O11 Etanol: 99 %: C2H5OH,
Kopparsulfat: (CuSO4) Fotogen: CnH2n+2 - n = 11-14 kolatomer
Kaliumnitrat: (KNO3), Aceton: OC(CH3)2
Stearinsyra: CH3(CH2)16COOH,

Kemiska ämnen:
Destillerat vatten: H20

Utförande:
Ett a4 ark togs fram med 9 markerade rutor där respektive benämning på de olika kemikalierna skrevs. På detta lades en OH-plast. Sedan togs de olika kemikalierna fram och placerades ovanpå deras benämningar. Se bild i tabell II, sid 3. Respektive kemikalie kombinerades/blandades med destillerat vatten för att undersöka hur de förhöll sig till detta lösningsmedel. Resultatet dokumenterades, se tabell 1, sid 4.
Efter detta togs 9 tomma, kliniskt rena bägare fram där de på olika kemikalierna placerades. En viss typ av kemikalie placerades i en bägare och en annan typ i en ny bägare, osv. Lagom mängd med lösningsmedlet destillerat vatten tillfördes för att sedan göra undersökningen om lösningen ledde elektriskt ström eller inte. Detta undersöktes med hjälp av en doppelektrod. Slutsatsen drogs sedan om det var en jon- eller molekylförening. Samtliga resultat dokumenterades, se tabell 1, sid 4... Köp tillgång för att läsa mer

Labbrapport: Jon- och molekylföreningar - Kemi A

[21]
Användarnas bedömningar
 • 2015-01-17
  Allt är bra,jag fick mycket inspiration till att skriva min egen rapport!
 • 2015-05-15
  Superbra labbrapport, lättförstålig, tydliga resultat
 • 2016-12-15
  jättebra rapport!!!!
 • 2016-10-15
  mycket välskriven laborationsrapport.