Labbrapport: Jordens magnetfält

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
 • Fysik 2
 • Inget betyg givet
 • 3
 • 1026
 • PDF

Labbrapport: Jordens magnetfält

En labbrapport i fysik där jordens magnetfält beräknas med hjälp av mätvärden från en laboration. Syftet med laborationen är att ta reda på storleken av jordens magnetfält.

Innehåll

Jordens magnetfält

- Syfte
- Teori
- Materiel
- Utförande
- Resultat
- Diskussion med felkällor
- Källförteckning

Utdrag

Materiel
Spänningskub, amperemeter, kablar, platt spole med kompass monterad i mitten, inklinometer.

Utförande
Spolen, spänningskuben och amperemetern kopplades ihop i serie. Spolens position justerades så att spolens plan låg i nord-sydlig riktning, och kompassen i spolen ställdes in så att visaren pekade på 0°. Med hjälp av spänningskuben tillfördes ström genom kretsen, och både amperemeter och kompassnålen i mitten av spolen lästes av (vinkel α1). Kablarna kopplade till spolen bytte sedan plats och kompassnålen lästes av igen (vinkel α2), den här gången då strömmen gick åt motsatt håll genom spolen.
Försöket upprepades ytterligare två gånger med större och mindre ström genom kretsen.
Inklinationsvinkeln på vår plats på jorden lästes sedan av från inklinometern som fanns i klassrummet... Köp tillgång för att läsa mer

Labbrapport: Jordens magnetfält

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2017-03-14
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  helt okej, kanske lite ostrukturerat