Labbrapport: Kemisk reaktion - Kemi A

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 1
 • Kemi A
 • A
 • 4
 • 842
 • PDF

Labbrapport: Kemisk reaktion - Kemi A

En laborationsrapport vars syfte är att observera hurvida förändring eller reaktion sker när två lösningar (alternativt en lösning och ett fast ämne) blandas. Eleven undersöker 13 olika lösningar samt 2 metaller under laborationen, där 10 olika variationer med par om två olika ämnen kombinerades i 10 olika provrör.

Lärarens kommentar

Mycket bra redogörelse.

Innehåll

- Syfte
- Hypotes
- Materiel
- Tillval
- Kemikalier
- Metallbitar
- Utförande
- Resultat
- Felkällor
- Slutsats och diskussion

Utdrag

"Materiel:
10 jämnstora provrör av glas, 1 provrörställning, pipetter till respektive lösningar.
Tillval: Skyddsglasögon, handskar och kemirock.

Kemikalier:
Koncentration 0,1-0,5 mol/dm3: BaCl2, Na2SO4, Pb(NO3)2, KI, Fe(NO3)3, KSCN, CuSO4, FeSO4, KMnO4, AgNO3.
Koncentration 2 mol/dm3: HCl, NaOH, NH3.

Metallbitar:
Småbitar av zink och magnesium.

Utförande:
En provrörsställning togs fram och 10 jämnstora provrör av glas placerades i provrörsställningen. Samtliga kemikalier nämnda ovan plockades även fram, samt småbitar av zink och magnesium. Jämnstora volymer av de olika kemikalierna/lösningarna mättes upp med hjälp av pipetter och blandades i de tio olika provrören parvis gällande olika lösningar eller gällande en lösning respektive en metallbit. Se resultattabell på nästa sida. För att säkerställa att blandning verkligen skedde i samtliga provrör omskakades de provrör där ingen synlig reaktion skedde. Detta gjordes för att de olika ämnena kunde ha olika densitet vilket kunde leda till att lösningarna skiktade sig. Om reaktionen inte uppfattades med detsamma avvaktade man för att senare se om en reaktion inträffat."... Köp tillgång för att läsa mer

Labbrapport: Kemisk reaktion - Kemi A

[11]
Användarnas bedömningar
 • 2014-02-08
  Dejlig rapport. Mange gode informationer som man kan bruge.
 • 2015-04-23
  Kanon bra labbrapport! Väldigt bra formulerat!
 • 2017-01-09
  väldigt braaaaa!!!!!!
 • 2016-09-29
  bra till inspiration.