Labbrapport: Kemiska Bindningar

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Teknikprogrammet (före 2011) Årskurs 2
  • Kemi A
  • G
  • 3
  • 422
  • PDF

Labbrapport: Kemiska Bindningar

Innehåller en beskrivning från utförandet av en laboration.

Genom att värma upp provrör med olika innehåll undersöker eleven kemiska bindningar, och resultatet presenteras med en kortare analys.

Innehåll

Inledning
Metod
Material
Hypotes
Diskussion
Resultat
Felkällor

Utdrag

"När vi värmde upp provrören som innehåll blåbär+ vatten och morot+ vatten trodde ja att blåbär och moroten skulle ge mycket färg till vattnet, men däremot trodde jag inte att det skulle hända någonting med blåbär och morot som kokades med kokosfett.

Jag trodde bara att fettet skulle bli flyttande."... Köp tillgång för att läsa mer

Labbrapport: Kemiska Bindningar

[0]
Inga användarrecensioner än.