Labbrapport: Koncentration av Ättiksyra - Kemi

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 1
 • Kemi A
 • VG
 • 5
 • 1659
 • PDF

Labbrapport: Koncentration av Ättiksyra - Kemi

En laborationsrapport i Kemi A vars syfte är att fastställa koncentrationen av ättiksyra i vinäger. Vidare så beräknar eleven även masshalten ättiksyra i vinägern samt räknar ut vinägerns densitet genom en syrabastitrering. Detta görs för att kunna neutralisera vinägern och skapa jämvikt mellan NaOH och vinägern.

Innehåll

Syfte
Hypotes
Kemikalier
Metod-Material/Utförande
Resultat
Teoretisk bakgrund
Diskussion

Utdrag

Bestämning av halten ättiksyra i vinäger

Syfte:
Syftet är att bestämma koncentrationen av ättiksyra i vinäger. Även beräkna masshalten ättiksyra i vinägern och räkna ut vinägerns densitet genom en syrabastitrering. Vi gör detta för att kunna neutralisera vinägern så att det blir en jämvikt mellan NaOH och Vinäger.

Hypotes:
Eftersom jag ändå har lite koll om vad labben går ut på, så vet jag att man ska vara extra noggrann med denna laboration, för att jag har fått en del information från boken och av läraren om hur man ska gå tillväga. Vad jag tror kommer att ske när vi titrerar natriumhydroxidlösning (en bas) med Vinäger som har ättiksyra (en syra) i är att det kommer ske en neutralisationsreaktion, för hittills vet jag att om en bas och en syra reagerar med varandra så produceras det vatten.

Men jag tror även att det kommer bildas salt av reaktionerna. Med ungefär 18 droppar NaOH i ättiksyran kan det bli en jämvikt tror jag alltså lika mycket H+ som OH-, vi ser en förändring med hjälp av fenolftalein som ändra färg när det blir neutralt eller basiskt.
CH3COOH(aq) + NaOH(aq) → H2O(aq) + CH3COONa(aq)
Ättiksyra (en syra) reagerar med Natriumhydroxidlösningen (en bas), de tillsammans producerar vatten och natriumacetat (salt).

Metod-Material/Utförande:
Utrustningar vi behövde till titreringen var: E-kolv 100cm3, mätcylinder, pipettfyllare, byrett, stativ, byretthållare, byrett-tratt, våg, PH-metare, magnetomrörare och en lite magnet.

Till att börja med gjorde vi en tabell på papper där vi kunde föra in volymen om hur mycket NaOH lösning samt titrering lösnings PH var efter varje droppe av NaOH.

Dem materiel vi använde oss av var det som stod på pappret, alltså vägde vi E-kolven och antecknade dess massa (64,82g), sedan mätte vi upp exakt 10,0cm3 vinäger med hjälp av pipettfyllare och överförde ämnet till den tomma E-kolven och vägde allt tillsammans för att kunna få fram den totala massan av vinäger och E-kolven (74,77g).

VI tillsatte 5 droppar fenolftalein och 25 cm3avjonat vatten till vinägern som befann sig i bägaren det gjorde vi eftersom vi ville att vätskenivån skulle bli lagom för PH-elektroden..."... Köp tillgång för att läsa mer

Labbrapport: Koncentration av Ättiksyra - Kemi

[9]
Användarnas bedömningar
 • 2015-10-20
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  hur bra som helst. Väldigt utförligt och bra visat med beräkningar och dylikt. Jag saknar inget i denna.
 • 2013-02-14
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  det är jätte bra labb.rapport tydligt resultat
 • 2017-01-07
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  braaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
 • 2016-05-15
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  braaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!