Labbrapport: Koncentration H2SO4 - Kemi

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 3
  • Kemi B
  • VG
  • 3
  • 440
  • PDF

Labbrapport: Koncentration H2SO4 - Kemi

En labbrapport i kemi B, vars syfte är att mäta hur mycket natriumhydroxid (NAOH) det går åt för att neutralisera en lösning av avjonat vatten och svavelsyra (H₂SO₄).

Innehåll

Teori
Syfte
Material
Kemikalier
Utförandet
Reaktionsformel
Beräkning

Utdrag

Utförandet:
Det första vi gjorde var att vi tog fram alla material som behövdes för att vårt experiment ska gå så smidigt som det är möjligt.

Vi mätte upp 15 ml utspädd svavelsyra med hjälp av en pipett, den utspädda svavelsyran hällde vi sedan i en E-kolv och sköljde de kvarliggande dropparna av svavelsyrans lösning på E-kolvens kant med avjonat vatten.

Andra steget var att fylla byretten med NAOH med innan detta gjordes så sköljdes byretten med avjonat vatten, detta för att inga eventuella luftbubblor kvarstår och tar plats i själva NAOH och medför felaktigt värde.

Kontrollera att byretten är låst, fylla byretten med NAOH. Några droppar fenolftalein droppas i Svavelsyrans lösning i E-kolven.

Så här såg utställningen för experimentet ut när vi skulle börja titrera!

Byrettlåset öppnas sakta och NAOH börjar droppa sakta samtidigt som lösningen i E-kolven rörs om. Fortsätter med detta tills det slog till. Lösningen fick helt plötsligt rosa färg. Byrettlåset låstes igen, det kvarstående mängden av NAOH mättes då såg vi att det var 14,0 ml som gick åt innan det slog till... Köp tillgång för att läsa mer

Labbrapport: Koncentration H2SO4 - Kemi

[0]
Inga användarrecensioner än.