Labbrapport: Kromatografi och Färger

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Gymnasieskola Årskurs 2
 • Annat
 • VG
 • 3
 • 802
 • PDF

Labbrapport: Kromatografi och Färger

En laborationsrapport i NV vars syfte är att med hjälp av kromatografi skilja olika färgämnen i pennor åt. Målet är att få en så bra separation som möjligt.

Frågeställningar
* Innehåller mörka färger fler olika nyanser än ljusa färger?
* Separeras färgerna olika bra i olika lösningar?
* Vilka färger ger bäst separation?

Innehåll

Inledning
Syfte
Hypotes
Material
Metod
Resultat
Diskussion

Utdrag

Inledning:
Kromatografi kan användas för att separera olika färger/ämnen. Metoden utnyttjar att ämnen lösta i ett lösningsmedel kommer att vandra olika snabbt längs melittafiltret. De lösta ämnenas struktur är mer eller mindre lika filtret eller lösningsmedlet.

Ett ämne som mer liknar den lösningsmedlet kommer att vandra snabbare än ett ämne som mer liknar den filtret.

Vad är då en bra separation? En bra separation är när man tydligt kan se övergångarna från färg till färg. När alla färger blandas och det är svårt att urskilja vart den ena färgen börjar och den andra slutar, är det inte en bra separation.

Material:
• Pincett
• Bägare
• Färgpennor
• Destvatten
• Heptan
• Rapsolja
• Vanligt vatten
• Melittafilter
• Sax

Metod:
Vi började med att klippa filtret i lagom stora kvadratiska bitar. Sedan ritade vi dit små prickar ganska långt ner på pappret så att färgen skulle kunna ”klättra” så långt som möjligt. Vi hade förberett olika bägare med olika ämnen i som rapsolja, heptan, destvatten och vanligt kranvatten... Köp tillgång för att läsa mer

Labbrapport: Kromatografi och Färger

[4]
Användarnas bedömningar
 • 2015-02-22
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Bra rapport som tydligt beskriver vad kromotografi är och hur det kan skilja färgerna åt. Rapporten svarar bra på syftet.
 • 2016-12-05
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Bra rapport som beskriver hur laborationen fungerar.
 • 2016-05-22
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Det var riktig bra labbrapport
 • 2021-05-20