Labbrapport | Det lutande planet | Fysik

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Hantverksprogrammet (före 2011) Årskurs 3
 • Fysik
 • VG
 • 4
 • 752
 • PDF

Labbrapport | Det lutande planet | Fysik

En labbrapport i Fysik, vars syfte är att grafiskt undersöka de krafter som verkar på en vagn på ett lutande plan med tre olika höjder. De olika höjderna eleven använt sig av är 10cm, 20cm och 30cm. Resultatet kontrolleras sedan med en dynamometer.

Lärarens kommentar

+ Väldigt välgjord och bra labbrapport - följer anvisningarna väldigt bra.
+ Det framgår tydligt att du förstår av rapporten.
+ Intressanta synpunkter i felanalysen om möjligheten att rita 2 ggr. Realistiska tankar för övrigt också.
- Undvik att sätta likhetstecken vid t.ex 0,8cm = 0,8N. Gör istället tecknet för "motsvarar".
- När det står enhet i tabellhuvudet skall man inte sätta ut enhet efter tabellvärdena.

Innehåll

- Syfte
- Materiel
- Försöksuppsättning
- Beteckningar
- Utförande
- Mätresultat
- Diskussion och Felanalys
- Slutresultat

Utdrag

Materiel: Bottenplatta, fotklämma, stativstång, axelmuff, axel, trissa, plan, muff med axel att hänga dynamometern i, vagn, tråd, 2st 100g vikter, linjal och dynamometer (3N).

Utförande: Vi började med att bygga upp det lutade planet med 10centimeters höjd. Vi fäste sedan vagnens bakända med en sytråd och knöt fast den andra änden av tråden i dynamometern. På vagnen ställde vi 2st 100g vikter och placerade den sedan på det lutande planet. Innan vi läste av svaret på dynamometern hur stor kraft som får vagnen att accelerera nedför planet, så ritade vi en figur och försökte grafiskt konstruera de krafter som verkar på vagnen. Bilden nedan demonstrerar min grafiska uträkning av de olika krafter som verkar på vagnen när planet lutar 10cm: (illustration).

Här har jag tecknat upp vagnen på det lutande planet med 10centimeters lutning i skala 1:2. Jag började med att rita upp vagnen i samma skala som det lutande planet. Efter det så mätte jag ut mittpunkten på vagnen, och ritade sedan dit linjerna Fg (tyngdkraften nedåt), Fn (normalkraften) och Fg⊥(tyngdens komposant vinkelrätt mot planet).

Linjerna gjorde jag 2,9cm långa eftersom vagnens tyngd är 2,9N och jag har räknat med att 1cm på bilden är samma sak som 1N i verkligheten. Lika långa gjorde jag dem eftersom krafterna Fg, Fn och Fg⊥verkar precis lika mycket på vagnen.

Jag drog sedan en linje parallellt med linje Fg⊥. Sedan drog jag ännu en linje mellan vagnens mittpunkt och den linje jag nyss dragit parallellt med F g⊥. Denna nya linje kallar jag för Fg// (tyngdens komposant parallellt med planet). Tillsist drog jag den linjen som visar kraften från sytråden. Den linjen kallas Fs och är precis lika lång som Fg//.

För att sedan ta reda på hur stor kraften är som får vagnen att accelerera nedför planet, mätte jag bara linje Fg// . Den linjen är 0,8cm lång, alltså är kraften 0,8N.

Vi kontrollmätte sedan kraften med dynamometern för att se om det stämde med vår konstruktion. Dynamometern visade 0,7N och med det svaret tyckte vi att vår konstruktion verkade rimlig eftersom den endast visade 0,1N mer.

Vi gjorde sedan likadana mätningar med de resterande höjderna, alltså 20cm och 30cm och vi tyckte att även de mätningarna verkade rimliga... Köp tillgång för att läsa mer

Labbrapport | Det lutande planet | Fysik

[7]
Användarnas bedömningar
 • 2014-04-16
  Bra förklarat men tycker felkällorna är lite för generella.Försök hitta andra faktorer än den mänskliga faktorn som kan ha påverkat resultatet!
 • 2014-11-06
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  Den är dålig på dethärmedenkompisom . Har du snapchat ? Skriver bara för att vara med
 • 2017-01-11
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  Good very good Stay humble
 • 2016-10-11
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  braaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa