Labbrapport | Mäta hastighet och acceleration med tempograf | Fysik A

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 2
 • Fysik A
 • B
 • 3
 • 598
 • PDF

Labbrapport | Mäta hastighet och acceleration med tempograf | Fysik A

En labbrapport i Fysik A, vars syfte är att beräkna hastighet och acceleration med hjälp av en tempograf. Eleven undersöker en vikts hastighet och acceleration när det faller fritt, samt tar reda på vad vikten har för tyngdacceleration. Vidare så presenteras resultatet i s-t-diagram och v-t-diagram.

Innehåll

- Syfte
- Materielförteckning
- Utförande
- Resultat
- Slutsats och felkällor

Utdrag

"Materielförteckning:
• Tempograf med tempografremsa
• Spänningskub och två kablar
• Stativ med en hållare
• Vikt och golvskydd (bok)
• Linjal (mm-graderad)

Utförande:
Först tejpade vi fast vikten i änden av tempografremsan, som vi sedan trädde in i tempografen. Tempografen var redan fastkopplad i stativet eftersom en annan grupp gjorde experimentet före oss. Sedan kopplade vi två kablar från en spänningskub till tempografen. När vi satte på spänningskuben sattes tempografen också på och vi förberedde oss för att släppa vikten. När vi släppte vikten uppstod det massor med prickar på remsan eftersom tempografens stift slår 100 gånger per sekund. Med dessa prickar skulle vi räkna ut hastigheten.

För att räkna ut hastigheten behövde vi först bestämma vilken punkt som skulle motsvara t=0 sekunder, vilket blev den elfte punkten. Därifrån gjorde vi markeringar vid var femte punkt och räknade ut vilken tidpunkt de motsvarar, som vi sedan skrev i en tabell. När vi hade märkt punkterna mätte vi längden mellan varje punkt. Dessa skrev vi också in i tabellen . På detta vis kunde vi räkna ut hastigheten. Men för att räkna ut momentanhastigheten behövde vi även räkna ut Δs, vilket vi gjorde. Tillslut hade vi en tabell med fyra kolumner; en för tid, en för sträcka, en för förändringen i sträcka och en för momentanhastighet.

Med hjälp av dessa värden kunde vi rita två diagram; ett s-t-diagram samt ett v-t-diagram. Våra diagram ritades på Excel. I v-t-diagrammet ritade vi in en linje som visar en linjär ekvation. Denna ekvation hjälpte oss med att bestämma tyngdaccelerationen för vår vikt."... Köp tillgång för att läsa mer

Labbrapport | Mäta hastighet och acceleration med tempograf | Fysik A

[5]
Användarnas bedömningar
 • 2016-02-15
  Snyggt! Bra språk. Mycket som är användbart
 • 2015-07-24
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  Väldigt bra och förståelig rapport.
 • 2016-05-22
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Det var riktig bra labbrapport
 • 2016-02-03
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Bra komplement till min egna labbrapport.