Natriumvätekarbonat | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 1
 • Kemi 1
 • B
 • 2
 • 593
 • PDF

Natriumvätekarbonat | Labbrapport

En laborationsrapport som med hjälp av ballonger undersöker olika blandningar av salicylsyra och natriumvätekarbonat (och bildandet av koldioxid). Illustrativt och med god struktur.

Innehåll

Sammanfattning
1. Inledning
2. Teori
3. Hypoteser
5. Material
4. Utförande
5. Resultat och uträkningar
6. Slutsats
7. Felkällor

Utdrag

Sammanfattning Laborationen gick ut på att skapa en kemisk reaktion mellan olika mängder salicylsyra och natriumvätekarbonat och på så sätt bilda gasen koldioxid. Syftet var att avgöra vilken av blandningarna som ger mest gas och som alltså är så fullständig som möjligt, detta mättes med hjälp av ballonger. 1. Inledning Syftet med laborationen är att hitta balansen mellan hur mycket salicylsyra och natriumvätekarbonat som ska blandas för att utvinna så mycket koldioxid som möjligt. 2. Teori Reaktionen mellan basen natriumvätekarbonat (NaHCO3) och den aromatiska syran salicylsyra (C7H6O3) är en... Köp tillgång för att läsa mer

Natriumvätekarbonat | Labbrapport

[4]
Användarnas bedömningar
 • 2015-05-03
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  bra bra bra bra bra bra bra bra
 • 2016-06-27
  Skriven av Gymnasieelev på 2. IB
  Bra skrivet och bra innehåll
 • 2016-12-15
  jättebra rapport !!!
 • 2014-03-27
  Bra jobbat.................