Labbrapport: Newtons Andra Lag - Fysik

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 2
 • Fysik A
 • VG
 • 6
 • 606
 • PDF

Labbrapport: Newtons Andra Lag - Fysik

En laborationsrapport i Fysik A om Newtons andra Lag (F=m*a) och vars syfte är att räkna ut vad den teoretiska accelerationen borde vara i en viss experimentuppställning. Vidare så jämför eleven detta med den experimentella accelerationen som dennes mätutrustning ger.

Innehåll

Syfte
Material
Teori
Metod
Resultat
Slutsats

Utdrag

Material:
Bilbana, Rörelsesensor, vikter, bil, våg och touch skärm.

Teori:
Enligt den experimentuppställning som vi använder oss av här så kan teoretiska accelerationen bestämmas av sambandet

a=(mg-µMg)/(m+M)
Där m är den hängande viktens massa, M är bilens(inklusive eventuella vikter på bilen) massa och µ är friktionskoefficienten mellan bilen och underlaget. I detta experiment ska du anta att µ=0,02.

Härledning
F=ma= F1-F2=ma

Här ska vi bryta ut m för att få a själv.
a=(F1-F2)/(m totala) = a= (F1-F2)/(m+M)

Som i sin tur är samma sak som formeln:
a=(mg-µMg)/(m+M) = a= (F1-F2)/(m+M)


Metod:
I vår experimentuppställning så finns en vagn som har en hängande massa i ett snöre. Den hängande massan är 20gram. Bilens massa bestämmer kommer vi kunna bestäma med hjälp av en våg.

Lägst bak har vi en rörelsesenor som ger oss en s-t graf över bilens rörelse eller en v-t graf. I detta experiment ska vi alltså släppa den hängande vikten i snöret och låta hela systemet accelerera. Accelerationen får vi ut från den graf som vi får av mätutrustningen, vi ska även klura ut vilken graf som är lämpligast... Köp tillgång för att läsa mer

Labbrapport: Newtons Andra Lag - Fysik

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2014-09-28
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  jag förstår inte vrf räknades differensen mellan accelerationen :/ skulle mn inte räkna differensen mellan resulterande kraften :/
 • 2021-11-14
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Väldigt mycket var överstruket och beräkningarna saknades