Labbrapport: Olika typer av celler | Eukaryoter och Prokaryoter

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Komvux
  • Naturkunskap 1b
  • A
  • 6
  • 1530
  • PDF

Labbrapport: Olika typer av celler | Eukaryoter och Prokaryoter

En utförlig labbrapport med relevant teoriavsnitt, vetenskapligt språk och illustrerande bilder, som syftar till att undersöka olika typer av celler, eukaryoter och prokaryoter, i mikroskåp.

Lärarens kommentar

Mycket bra labbrapport! Du bevisar att du kan skriva labbrapporter vetenskapligt och presenterar väsentlig fakta.

Innehåll

Labbrapport – Försök med celler

- Inledning
-- Bakgrundsteori
-- Syfte
-- Hypotes
- Material
- Metod
-- Rödlök
-- Epitelceller
-- Jästceller
- Resultat
- Diskussion
- Slutsats
- Källförteckning

Utdrag

Material
• Rödlök
• Skalpell
• Objektglas
• Täckglas
• Ljusmikroskop
• Suspension med jästceller
• Tändstickor
• Pipett
• Metylenblått, BTB

Metod
Jag började med att ta fram ljusmikroskopet och ställde in den på den lägsta förstorningen(10x) och skruvade ner objektbordet i botten. Sedan tog jag fram två objektglas och hämtade en rödlök.

Rödlök
Mikroskoperingen börjades med att jag skar loss ett tunt cellager av en rödlök med en skalpell, dessa lades på ett objektglas som först rengjordes. På den ena applicerade jag två droppar vatten och den andra två droppar metylenblått detta med hjälp av en pipett. Därefter la jag var sitt täckglas ovanpå rödlöksbitarna och placerade ett objektglas åt gången på mikroskopets objektbord där dem studerades i olika förstoringar från 10x – 100x samt anteckning gjordes.

Epitelceller
Jag tog träsidan av tändstickan och skrapade den mot insidan av min kind, därefter gjorde jag ett utstryk på ett rengjort objektglas. Jag väntade ca en minut och applicerade därefter med en pipett en droppe metylenblått samt la på ett täckglas. Jag la sedan objektglas på mikroskopets objektbord och studerade materialet i mikroskopet och antecknade.

Jästceller
Jag rengjorde objektglaset och tog med hjälp av en pipett en liten mängd vätska ur suspensionen med jästceller. Detta lades på objektglaset samt en applicering av två droppar metylenblått gjordes. Efteråt lade jag på ett täckglas och förde in detta under ljusmikroskopet där materialet studerades och anteckningar gjordes. Jag slutade med att rengöra de instrument jag använt och lägga tillbaka dem på sin plats... Köp tillgång för att läsa mer

Labbrapport: Olika typer av celler | Eukaryoter och Prokaryoter

[0]
Inga användarrecensioner än.