Labbrapport: Oljeutsläpp och sanering

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 1
 • Biologi 1
 • B
 • 3
 • 1176
 • PDF

Labbrapport: Oljeutsläpp och sanering

En labbrapport som handlar om oljeutsläpp och oljesanering. Syftet med laborationen är att undersöka vilken metod av torv, kalcium (kalk) och detergent (diskmedel) som tar bort olja från vatten mest effektivt.

Innehåll

Laboration: Oljeutsläpp

- Inledning
- Syfte
- Hypotes
- Materiel
- Utförande
- Resultat
- Diskussion

Utdrag

Inledning:
Idag är Östersjön svårt drabbad av oljeutsläpp. Fåglar och andra djur som lever i Östersjön dör pga. oljan som släpps ut från fartygen när de rengör sina oljetankar, samt från de olyckor som sker på havet. Hela havets ekosystem bli negativt påverkat av oljeutsläppen, då växter och djur dör.
Det är väldigt svårt att få bort oljan när den väl har hamnat i vattnet, men det finns vissa lösningar på problemet. Det är dessa lösningar ska vi undersöka och jämföra med varandra i dagens laboration.

Materiel:
Det man behövde till denna laboration var en kristallisationsskål, olja(rapsolja), torv, kalcium och en penna eller en glasstav.

Utförande:

Det första man gjorde var att fylla en kristallisationsskål med vatten. Sedan droppade man i tre droppar av olja i vattnet. Med hjälp utav en penna, eller en glasstav, formade man oljedropparna i vattnet. Man tog sedan torven och la ovanpå en av dropparna, likadant med kalciumet och detergenten på de två andra dropparna. Sedan observerade man vad som hände med oljan efter de olika metoderna... Köp tillgång för att läsa mer

Labbrapport: Oljeutsläpp och sanering

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2016-04-30
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  Nya perspektiv som jag aldrig hade tänkt på själv. Jätte bra!

Material relaterade till Labbrapport: Oljeutsläpp och sanering.