Optik - Labbrapport i Fysik A

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 2
 • Fysik A
 • Godkänt
 • 3
 • 555
 • PDF

Optik - Labbrapport i Fysik A

En laborationsrapport med fyra uppgifter där eleven undersöker hur ljus böjer sig.

Observera att uppgifterna som eleven besvarar inte finns specificerade i rapporten och att det därför kan medföra svårigheter att tolka svaren.

Lärarens kommentar

Slutkommentar:

Du har diskuterat dina resultat på ett bra sätt och visar förståelse kring avbildningen i de olika linserna.

Bra jobbat! Laborationen är godkänd.

(På denna uppgift är det enbart möjligt att få Godkänt/Icke Godkänt)

Utdrag

"Bilden är upp-och-nervänd och spegelvänd.

Eftersom objektet är längre ifrån linsen än brännvidden på linsen, så konvergerar strålarna och träffar den pappret på den motsatta sidan som dom kom in genom linsen.

Bilden är förminskad eftersom avståndet till objektet är längre än till linsens brännvidd, strålarna färdas en kortare väg och hinner inte spridas..."... Köp tillgång för att läsa mer

Optik - Labbrapport i Fysik A

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2015-09-06
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Jag tycker att laborationen var väl utförd. Din rapport var bra skriven med bra förklaringar och välutvecklade slutsatser