Labbrapport: Osmos - Biologi

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 3
 • Biologi B
 • VG
 • 2
 • 463
 • PDF

Labbrapport: Osmos - Biologi

En laborationsrapport i Biologi B vars syfte är att undersöka hur osmos-processen fungerar med hjälp av potatis i saltlösningar med olika koncentration.

Lärarens kommentar

I slutsatsen skulle jag snarare ha spekulerat om hur saltlösningen beter sig, än hur vatten beter sig.

Elevens kommentar

Ändra om slutsatsen med fokus på saltlösningarna!

Innehåll

Materiel
Syfte
Hypotes
Utförande
Resultat
Slutsats

Utdrag

Syfte: Se och förstå hur processen osmos fungerar, då celler släpper ut eller tar in vatten för att jämna ut koncentrationsskillnaderna.

Hypotes:
Vi trodde att potatiscylindern i avjonat vatten skulle växa och att potatiscylindrarna i högra saltlösning skulle krympa, då vi sedan tidigare vet att salt torkar ut. Dock var det oklart till vilken storlek cylindrarna skulle växa/krympa.

Utförande: Vi började med att skala en potatis, för att sedan trycka ut exakt lika stora potatiscylindrar (1 cm i diameter) med hjälp av korkborren.
Vi var även noga med att trycka ut bitarna från ungefär samma ställe på potatisen för att vara säkra på att de olika cylindrarnas resultat sedan skulle motsvara varandra. Sedan skar vi till cylindrarna så att de blev exakt lika långa (2.5 cm)... Köp tillgång för att läsa mer

Labbrapport: Osmos - Biologi

[16]
Användarnas bedömningar
 • 2014-05-07
  where is the abstruct? your conlusions inspired me alittle bit though. good work, but next time use a graph to indicate osmosis.
 • 2013-08-21
  Skriven av Studerande på Termin 7
  Bra labbrapport! Första delen gav mig mest inspiration för att komma igång!
 • 2016-06-14
  bra jobbat! hjälpte mycket! Tack
 • 2016-04-26
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Göttt-...............................