Labbrapport: Osmos och diffusion i potatis - Biologi

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
 • Biologi 2
 • C
 • 4
 • 532
 • PDF

Labbrapport: Osmos och diffusion i potatis - Biologi

En laborationsrapport där eleven med hjälp av potatisar undersöker osmos - vattnets diffusion genom cellmembran.

Innehåll

Material och Metod
Resultat
Diskussion
Referenslista

Utdrag

Denna laboration handlar om osmos. Osmos innebär vattnets diffusion genom cellmembranet. I denna laboration, jag använde två bitar potatisar på två olika sätt. Syftet på laborationen gick ut på att se hur osmos fungerar i potatisen.

Salt är en kemisk förening som består utav joner. Salt består mest utav natriumklorid. Jonerna i saltet har ingen laddning. Det är väldigt vanligt att salter löses i vatten , då kallas det att det blir en homogen blandning eftersom man inte kan se saltet när det löses i vattnet. (Salt Wikipedia) http://sv.wikipedia.org/wiki/Salt (Hämtad 2012-09-26)

---

Material och Metod

• Två potatisbitar ca 4 cm
• 2 bägare 100 ml
• 120 ml vatten
• Skalpell
• Salt (NaCl) min 99,9 % jod , 3 teskedar ungefär (saltpacket, falksalt)
(Hämtad 2012-09-24)

Två bägare fylldes med 60 ml vanligt kranvatten. I den ena bägaren lades det till salt, cirka 3 teskedar, i den bägaren skulle dessutom osmosen ske. Två bägare brukades så att man skulle kunna se differensen sedan, ifall de blev något och om osmosen verkade på potatisen. Två potatisbitar lades sedan in i varsin bägare.

Bägaren med salt skulle sedan stå tillsammans med den andra bägaren utan salt ett par timmar. I den här laborationen fick bägarna stå i ca 2 dagar. Bägarna täcktes över med plastfolie... Köp tillgång för att läsa mer

Labbrapport: Osmos och diffusion i potatis - Biologi

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2015-06-02
  Ok rapport, många stavfel och inte så utförligt skrivet.
 • 2014-01-29
  Jag fick många idéer av den här rapporten