Labbrapport: Potatisstavar i Saltlösning - Naturkunskap

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 2
 • Naturkunskap B
 • MVG
 • 4
 • 895
 • PDF

Labbrapport: Potatisstavar i Saltlösning - Naturkunskap

En laborationsrapport om Potatisstavar i saltlösning vars syfte är att undersöka hur en potatis regerar i vatten och olika vattenlösningar, dvs. hur potatisen påverkas av osmos. Eleven presenterar även en teoretisk bakgrund för laborationens resultat.

Innehåll

Potatisstavar i saltlösning
Syfte
Hypotes
Materialförteckning
Utförande
Resultat
Slutsats
Teoretisk bakgrund
Felkällor

Utdrag

Syfte:
Syftet med denna laboration är att se hur potatis regerar i vatten och olika vattenlösningar,
d.v.s. hur potatisens konsistens påverkas av osmos.

Hypotes:
Potatisstaven i glaset med endast vatten kommer behålla sin form och stanna oförändrad,
Potatisstavarna i glasen med koksalt kommer mjukna och stärkelsen kommer lägga sig på
ytan.

Materialförteckning:
Potatis, koksalt
Linjal, vatten, tre glas, en urgröpar och kniv

Utförande:
Potatisarna gröptes ur till tre potatisstavar som
sedan skars i lika långa längder, det viktiga var att
de inre delarna av potatisen användes och alltså
inte delarna ute vid skalet... Köp tillgång för att läsa mer

Labbrapport: Potatisstavar i Saltlösning - Naturkunskap

[23]
Användarnas bedömningar
 • 2015-04-16
  Utmärkt skrivet, Ordningsfullt och alla delar finns med. Det som gav mig mest insiration var information om osmos mm. Jag tycker allt finns med här och det är helt felfritt. Fortsätt så i framtiden!
 • 2014-04-22
  Labrapporten var väldigt bra och det var mycket information om osmos. Den delen som gav mig mest hjälp var resultatet och slutsatsen.
 • 2017-03-16
  Bra labbrapport och informativ!
 • 2016-06-09
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  INformationsrik med grundläggande för andra 4 utav 6 stjärnor <3