Labbrapport: Reaktion mellan svavel och koppar - Kemi 1

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 1
 • Kemi 1
 • B
 • 2
 • 412
 • PDF

Labbrapport: Reaktion mellan svavel och koppar - Kemi 1

En laborationsrapport i kemi 1 vars syfte är att mäta reaktionen mellan svavel och koppar samt räkna ut hur mycket av varje ämne som reagerat (i mol).

Lärarens kommentar

Hon tyckte den var bra!

Innehåll

Material
Kemikalier
Metod
Resultat
Referenser
Bilaga med beräkningar
- Vikt
- Substansmängd
- Reaktion

Utdrag

"Material:
• Trefot
• Triangel
• Degel m. lock
• Degeltång
• Våg

Kemikalier:
• Kopparnubb
• Svavel

Metoden var att först väga degeln(), sedan degeln med 3 kopparnubb i() för att se hur många mol koppar vi har att göra med.

Sedan tillsattes en sked svavel i degeln och lock lades på degeln för upphettning under 10 min. Sedan togs locket bort så att överblivet svavel fick brännas bort.

Genom att bryta en kopparspik itu bevisades att all koppar reagerat eftersom den inte ens i mitten hade kvar metallglans.

Efter reaktionen vägdes degeln med hela innehållet(), för att kunna räkna ut hur mycket svavel som ingick i reaktionen."... Köp tillgång för att läsa mer

Labbrapport: Reaktion mellan svavel och koppar - Kemi 1

[4]
Användarnas bedömningar
 • 2016-06-07
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Labbrapporten var utförligt gjord och lätt att läsa. Beräkningarna gav mig mest hjälp pga att jag har haft problem med dem och att börja med en rapport Jag påstår inte att något saknas. mycket simpel och bra
 • 2016-02-15
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Den var väldigt bra skildrande och väldigt duktigt
 • 2016-02-13
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  tacj hjälpte, dock kan skrivas bättre
 • 2015-01-08
  Korrekt och lättförståeligt.