Labbrapport: Reaktionshastighet - Kemi 2

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
 • Kemi 2
 • B
 • 4
 • 853
 • PDF

Labbrapport: Reaktionshastighet - Kemi 2

En laborationsrapport vars syfte är att undersöka reaktionen mellan natriumtiosulfat (salt) och saltsyra, samt ta reda på dess reaktionshastighet. Eleven undersöker även hur man kan påverka en reaktions hastighet - bland annat genom att öka koncentrationen av reaktanterna alternativt höja temperaturen.

Innehåll

Syfte
Säkerhet
Hypotes
Material
Genomförande
Resultat
Diskussion/Analys
Felkällor

Utdrag

Material:
• Två bägare(250 ml och 600 ml)
• Tre olika mätglas(20 ml, 25 ml och 100 ml)
• Tidtagarur
• Tidningspapper
• Magnetomrörare med värme
• Termometer
• Na2S2O3(1 M)
• HCL(1 M)
• Sked
• Dragskåp

Genomförande:
Lösningarna och en den största bägaren fylld med vatten fick stå i rumstemperatur en stund tills de var 22 0C. Mätglasen användes för att mäta upp rätt volym av lösningarna. Sedan Blandades det som det står här nedan i bägaren som rymmer 250 ml. Ett tidningspapper med läsbar text placerades under bägaren. Saltsyran var tvungen att hällas i sist när allt hade förberetts och när den tillsattes startades tidtagaruret. Sedan rördes det om med sked i bägaren för att saltsyran och natriumtiosulfatjonerna skulle fördela sig så jämnt som möjligt. När texten inte längre var läsbar innebar det att reaktionen nästan fullbordats för att sedan göra lösningen dimmig och omöjlig att se igenom.

Försök 1. Blanda 5 ml Na2S2O3 med 85 ml vatten. Tillsätt sedan 10 ml HCl och ta tid

Försök 2. Blanda 10 ml Na2S2O3 med 80 ml vatten. Tillsätt sedan 10 ml HCl och ta tid

Försök 3. Blanda 15 ml Na2S2O3 med 75 ml vatten. Tillsätt sedan 10 ml HCl och ta tid.

Försök 4. Blanda 20 ml Na2S2O3 med 70 ml vatten. Tillsätt sedan 10 ml HCl och ta tid.

Försök 5. Blanda 20 ml Na2S2O3 med 70 ml vatten och temperaturen i lösningen ska höjas med 10 0C över rumstemperatur innan saltsyran tillsätts. Ta sedan tiden. Här är det ännu viktigare att vara uppmärksam då reaktionen går fort.

Försök 6. Blanda 20 ml Na2S2O3 med 70 ml vatten. Den här gången ska temperaturen höjas med 20 0C över rumstemperatur. Tillsätt sedan 10 ml HCL. Ta tiden och var uppmärksam då det går fort... Köp tillgång för att läsa mer

Labbrapport: Reaktionshastighet - Kemi 2

[12]
Användarnas bedömningar
 • 2014-10-08
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Tydliga och bra grafer. Beskrivningen av genomförandet var tydlig och lagom utförlig.
 • 2014-12-01
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Helt okej, skulle kanske behöva lite mer på genomförandet.
 • 2020-09-15
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  helt ok
 • 2016-09-25
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Komplett och bra rapport