Labbrapport: Rörelse och acceleration - Fysik 1

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 1
  • Fysik 1a
  • C
  • 7
  • 1046
  • PDF

Labbrapport: Rörelse och acceleration - Fysik 1

En laborationsrapport vars syfte är att undersöka hur en slädes acceleration påverkas av planets lutning. Elevens hypotes är här att "om planets lutning ökar, ökar också slädens hastighet".

Lärarens kommentar

Innehåller en del felformuleringar.

Elevens kommentar

Ändra felformuleringar och underbygg slutsatsen mer.

Utdrag

Materiel:
• Skjutmått
• Linjal
• Impulsmätare
• Fotodektetorer
• Luftblåsare med luftplan
• Släde
• Flagga
• Liten låda
• Stor låda
• Trefot

GENOMFÖRANDE:
Ett Luftplan kopplades in i en luftblåsare och placerades med ena änden på en liten låda och blev på det sättet ett lutande plan. 2 Fotedektetorer kopplades in i en impulsmätare och monterades på trefot som placerades över det lutande planet med 0.50 m avstånd. Se nedanstående bild.

På en släde monterades en rektangelformad flagga som mättes med skjutmått till 0,026 m.
Släden släpptes vid en bestämd markering med avståndet 0,50 m från första fotodektetoren. Följande resultat avlästes från impulsmätaren: Position 1, tiden det tog för slädens flagga att passera position 1. Position 2, tiden det tog för slädens flagga att passera position 2. Resultaten avlästes för att det ska kunna vara möjligt att räkna ut hastighetsökningen mellan position 1 och 2.
v_ =∆sträcka/∆tid
Även t3, tiden mellan dekorerna avlästes för att det ska vara möjligt att räkna ut accelerationen. acceleration=(∆hastigheten vid position 1-∆hastighetn vid position2)/(tiden mellan positionerna)

Försöket upprepades 3 gånger.

Lutningen på det lutade planet ökades genom att lådan byttes ut mot en större låda. Försöket upprepades ytligare 3gånger.

Medelhastigheterna för position 1 och 2 räknades ut för både lutande plan 1 och 2. Medelvärdena för dessa användes sedan för att räkna ut accelerationen. Enligt formler ovan.

Skillnaden på accelerationerna visade sambandet mellan acceleration och lutning, vilket gav svar på frågeställningen... Köp tillgång för att läsa mer

Labbrapport: Rörelse och acceleration - Fysik 1

[0]
Inga användarrecensioner än.