Labbrapport | Rörelse av kula | Fysik A

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 2
  • Fysik A
  • Inget betyg givet
  • 4
  • 657
  • PDF

Labbrapport | Rörelse av kula | Fysik A

En labbrapport i Fysik A vars syfte är att undersöka hur en kula rör sig på en lutande bana, med hjälp av teorier kring rörelse, läge och tid. Vidare så studeras sambandet mellan sträcka och tid med hjälp av ett s-t diagram.

Innehåll

- Sammanfattning
- Inledning
- Teori
- Utförande
- Resultat
- Diskussion
- Källförteckning

Utdrag

Sammanfattning
I denna laboration har vi undersökt rörelsen av en kula längs en lutande ränna. Vi har mätt tiderna vid olika avstånd på rännan och sambandet mellan sträcka(s) och tid(t) som vi har visat i ett s-t diagram. Kurvan visar att kulans hastighet är inte konstant, detta pga att kulan inte har en likformig hastighet. Därför pratar man om medelhastigheten i ett sånt samband i stället för bara hasigheten.

Inledning
Syftet med laborationen är att med hjälp av teorierna för rörelse, läge och tid, undersöka hur en kula rör sig på en lutande bana. Vi studerar sambandet mellan sträcka och tid genom att rita ett s-t diagram.

---

Utförande
Material: En kula, en kulränna, stativ, hållare, linjal, tidtagarur, penna, papper och miniräknare.

Vi började med att sätta ihop alla delarna. Vi lät rännan ha en viss höjd. Kulan rullades ner på rännan från stillastående tillstånd. Vi mätte tiden för den nedrullande kulan vid olika avstånd och tiderna skrevs i en tabell.
Mätningarna upprepades två gånger så att vi tog tre tider vid varje avstånd.

Detta upprepades två gånger till, varje gång hade rännan en viss höjd, dvs sammanlagt för tre olika höjder (grader)... Köp tillgång för att läsa mer

Labbrapport | Rörelse av kula | Fysik A

[0]
Inga användarrecensioner än.