Labbrapport: Rörelsemängd - Fysik

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 2
 • Fysik B
 • Inget betyg givet
 • 2
 • 408
 • PDF

Labbrapport: Rörelsemängd - Fysik

En laborationsrapport som undersöker rörelsemängden efter en kollision. Syftet är att förstå vad rörelsemängd är och hur rörelsemängden förändras när man ändrar massan.

Innehåll

Syfte
Material
Teori
Utförande
Mätresultat
Resultat
Felanalys
Slutsats

Utdrag

"Utförande:
ett spår till vagnarna hämtades, spåret hade två lasermätare som skulle mäta vagnarnas hastighet. Sen sattes vagnarna på spåret och de två lasermätare kopplades till interface:et som i sin tur var kopplade till dator, där mät resultaten skulle registreras.

En vikt lades på ena vagnen och sedan sköts vagnarna mot varandra så att de kolliderade. På dator kunde man se hastigheterna på vagnarna före och efter krocken.

Försöket upprepades flera gånger. För att räkna rörelsemängd på två föremål används formeln: pf = m1*v1+m2*v2(före krock) pE= m1*v1+m2*v2 ( efter krock). Vid explosion försöket, dvs försök nr 3 så knytes vagnarna med hjälp av en tråd och efter det så klipptes tråden bort och då sköts vagnarna mot varandra."... Köp tillgång för att läsa mer

Labbrapport: Rörelsemängd - Fysik

[9]
Användarnas bedömningar
 • 2015-05-23
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  Tänk på språket. Det är en del särskrivningar och konstiga formuleringar på vissa ställen. Bortsett från det så var det en väldigt bra rapport, bra jobbat! :)
 • 2014-05-19
  Superbra skriven, verkar som att labben utövades på Hemods!
 • 2015-03-24
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
 • 2014-10-15
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  .......................................