Salt och sand | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Handels- och administrationsprogrammet (före 2011) Årskurs 1
 • Kemi
 • MVG
 • 2
 • 366
 • PDF

Salt och sand | Labbrapport

En labbrapport vars syfte är att:

• Förstå hur man kan använda ämnens olika egenskaper för separation
• Förstå skillnaden mellan salt och sand
• Lära sig egenskaper hos salt och sand
• Känna till olika separationsmetoder (dekantering, filtrering och indunstning)

I laborationen försöker eleven separera salt från sand med hjälp av olika hjälpmedel.

Innehåll

Syfte
Material
Metod
Resultat
Diskussion

Utdrag

"Metod:
Först hämtades sanden. Sanden och saltet hälldes i en bägare och tillsattes vatten.

Sedan behövdes filtertratt, filterpapper och en annan bägare. Tog fram filterpappret som sattes på filtertratten. Tratten lades i bägaren och så tillsattes blandningen igen.

Sanden finns i tratten medan saltlösningen är i bägaren. Sedan behövs det läggas på stekplattan för att avdunsta vattnet med att koka bort det, kokades ca 10-15 minuter."... Köp tillgång för att läsa mer

Salt och sand | Labbrapport

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2016-11-13
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  braaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa