Labbrapport: Salter och Fällningar - Kemi

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 2
 • Kemi A
 • VG
 • 2
 • 582
 • PDF

Labbrapport: Salter och Fällningar - Kemi

En kortare laborationsrapport i Kemi A om salter och fällningar, vars syfte är att undersöka vad som händer när olika salter blandas och hurvida det bildas en fällning. Vidare så presenteras elevens resultat i ett lättöverskådligt schema.

Innehåll

Laboration 3: Salter och fällningar
Syfte
Material
Metod
Resultat
Diskussion
Felkällor

Utdrag

Material: Materialet som krävs för att utföra denna laboration är skyddsutrustning i form av skyddsdräkt, sex små provrör, ett provrörställ och självklart saltlösningar Ag+, Ba2+, Fe3+, C2+, CrO42-, SCN-, C1-.

Metod: Du skall utifrån schemat se vilka 2 lika saltlösningar som bör blandas ihop i ett provrör. Med hjälp av en mini pump i saltlösningarnas flaska så skall det tas ca 5-7 droppar (små mängder), där efter så tar du den andra saltlösningen och tillsätter det i samma provrör. Därefter så placeras provröret på provrörs stället medan du upprepar samma sak fast med olika saltlösningar utifrån schemat.

Resultat:
Enligt detta schema så kan vi se saltets beteckningar och se om det bildades en fällning (ett salt som inte är vattenlösligt). Schemat klargör fem olika fällningar samt saltets beteckning. Ag+ och CrO42- bildade en brun/grön vätska med fällning. Samma sak gällde Ba2+ med CrO42- som bildade BaCrOu som hade en ljusgul färg. SCN- och Ag+ blev AgSCN, röd färg och Ag+ med C1- blev Agc1 med en vit färg. Slutligen så blandades Cu2+ med CrO42- som blev CuCrO4... Köp tillgång för att läsa mer

Labbrapport: Salter och Fällningar - Kemi

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2016-03-24
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  Stor hjälp till labbrapporten