Labbrapport: Samband mellan friktions- och normalkraft

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Teknikprogrammet (TE) Årskurs 2
  • Fysik 1a
  • A
  • 5
  • 988
  • PDF

Labbrapport: Samband mellan friktions- och normalkraft

En labbrapport om sambandet mellan friktion- och normalkraft på föremål med olika vikter. Här används en träkloss och olika vikter, klossen ställs också på högkant för att se om detta påverkar friktionen.

Lärarens kommentar

Bra, välskriven och välstrukterad.

Innehåll

Labbrapport: Friktion.

- Inledning
- Hypotes
- Utförande 1
- Utförande 2
- Resultat 1
- Resultat 2
- Diskussion
- Källförteckning

Utdrag

Utförande 1:

Vid utförandet utav laborationen så använde vi oss utav en träkloss, tre stycken 100-gram vikter, fem stycken 50-gram vikter, en dynamometer och ett träunderlag (bordet). Själva testerna gick till så att vi till en början bara hade träblocket och drog det med hjälp av dynamometern med en konstant hastighet längs bordet. Genom att göra detta så kunde vi se dragningskraften som är nödvändig för att få föremålet att röra sig. Då vi drog föremålet med en konstant hastighet så blir kraftresultanten 0 (Newtons första lag: Tröghetslagen.). Detta betyder då att om dragningskraften är till exempel 2N så är även den motsägande kraften det, alltså friktionskraften. Genom att göra detta på föremålet medan det har en varierande massa så har vi fått fram friktionskraften på föremålet vid sju olika tillfällen/vikter. Och var gällande normalkraften så gäller samma princip där om föremålet står still eller har en konstant hastighet (vilket det har när det står still på bordet) så är kraftresultanten 0 och normalkraften=tyngdkraften. Så när vi mätte tyngdkraften använde vi oss utav formeln F=ma. Vilket i fallet med tyngdkraft blir F=gm och då g=9.82 så tar vi 9,82 multiplicerat med föremålets massa.
Nu när vi har all data så för vi in det i ett Excel dokument och skapar ett punktdiagram med endast brytpunkter. Här kan vi tydligt se hur våra resultat matchar varandra och om vi markerar dem och väljer att visa en trendlinje kan vi även få upp en ekvation som visar sambandet mellan friktionskraften och normalkraften hos våra mätningar.

Utförande 2:

Vid utförandet utav den här delen så använde vi oss utav samma material som i den innan. Vad vi gjorde nu var att på samma sätt som förut se om det fanns någon skillnad i friktionskraften om träklossen stod på högkant eller ej. Detta gjorde vi alltså genom att dra klossen med konstant hastighet och mäta dragningskraften med en dynamometer... Köp tillgång för att läsa mer

Labbrapport: Samband mellan friktions- och normalkraft

[0]
Inga användarrecensioner än.