Labbrapport | Separera Salt och Sand

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 2
  • Kemi A
  • A
  • 7
  • 1175
  • PDF

Labbrapport | Separera Salt och Sand

En labbrapport i Kemi A, där eleven fått i uppgift att separera sand (SiO2 och SixOy) och salt (NaCl) från en heterogen blandning.

1.1 Problemformulering
Ett problem har uppstått. Två ämnen, sand (SiO2 och SixOy) och salt (NaCl), har blandats. Uppgiften består i att på valfritt sätt separera dessa två ämnen från varandra och det åligger mig som student att ta reda på hur jag ska gå tillväga. Problemformuleringen blir som följer:

”Hur separerar du sand och NaCl från en heterogen blandning?”

Innehåll

HEMLABORATION: ATT SEPARERA ÄMNEN I EN BLANDNING

- Problemformulering
- Teori
- Hypotes
- Syfte och frågeställning
- Material
- Metod
- Separationsmetoder
- Val av metod och genomförande
- Resultat
- Diskussion
- Referenser
- Bilaga (med fotografier från laborationen)

Utdrag

3.1 Material
En blandning av sand och salt.

• SiO2/ SixOy
• NaCl (i kristallform)
• H20
• 2 st. drickglas
• 1 st. rund glasskål
• 1 st. fyrkantid glasskål
• Plastslev
• 1 st. melitta filterhållare
• 1 st. melitta filter

3.2 Metod
3.2.1 Separationsmetoder

Blandningar är vanliga i naturen. För en kemist är det många gånger av stor vikt att ha tillgång till helt rena ämnen när försöken utförs.

• Dekantering: är en enkel metod om man vill separera sand och salt. Dekantering betyder ”hälla av” på franska och är faktiskt det man gör. När man dekanterar låter man de fasta partiklarna (i detta fall SiO2/ SixOy) sjunka till botten. Härefter kan vätskan hällas av utan att de fasta partiklarna följer med. Man kan på detta sätt separera t.ex. sand och vatten.
• Filtrering: Filtrering kan vara ett bra alternativ att separera fasta partiklar i en vätska och bitarna inte sjunker till botten. Man använder sig då av en tratt med ett filter. Filtret har små hål där endast molekyler, atomer och joner kan tränga igenom. De fasta partiklarna stannar i filtret likt en kaka. Vätskans molekyler tar sig igenom filtret och samlas upp i en behållare. Detta kan liknas med när man brygger kaffe i en kaffebryggare.

3.2.2 Val av metod och genomförande
I denna laboration föll valet på separationsmetoden filtrering. Hur tillvägagångssättet varit finns beskriven nedan samt som illustration.

Metoden är som följer:
1. SiO2/ SixOy och NaCl är separerade i de två dricksglasen.
2. Här har SiO2/ SixOy och NaCl blandats till en heterogen blandning i enlighet med de instruktioner som givits.
3. I denna bild tillsätts H2O till den heterogena blandningen.
4. En plastslev används för att röra om i blandningen. Detta för att NaCl skall lösa sig med H2O.
5. Här ser vi en grumlig blandning till höger i bilden bestående av SiO2/ SixOy, NaCl och H2O. Till vänster i bild syns den fyrkantiga glasskålen som toppas av melittafilterhållaren med melitta filtret i.
6. I bild 6 hälls den grumliga blandningen (från bild 5) i melittafiltret för att separeras från NaCl och H2O.
7. Den homogena blandningen, som består av NaCl och H2O har separerats från SiO2/ SixOy.
8. SiO2/ SixOy har uppsamlats i melitta filtret.
9. Den homogena blandningen har som jag nämnde under punkt 7 separerats från SiO2/ SixOy... Köp tillgång för att läsa mer

Labbrapport | Separera Salt och Sand

[0]
Inga användarrecensioner än.