Labbrapport: Serie- och Parallelkoppling - Fysik

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
 • Fysik 1a
 • E
 • 4
 • 430
 • PDF

Labbrapport: Serie- och Parallelkoppling - Fysik

En laborationsrapport i Fysik 1 vars syfte är att kunna byta formlen för ersättningsresistansen i både parallellkopplande och serie koppling av resistorer.

Innehåll

Syfte
Teori
Metod
Resultat
Slutsats

Utdrag

Teori:
Inom Ellära finns det tre begrepp som man ska kunna känna till väl, de är resistans , stöm och spänning, de har ett samband mellan varandra som kopplar till Ohms lag som är:

U=R • I
U= spänning
R= resistansen
I= ström

Spänningen är skillnaden mellanelektrisk potential i två punkter i en elektrisk krets. Strömmen i kretsen är elektriska laddningar som förflyttas. Strömmens storlek kan logiskt bestämmas som laddningsmängd per tidsenhet. Den elektriska laddningen i form av partiklar är generellt elektroner men kan även vara joner.

I= Q/t Formlen för tidsenhet/ laddining
Resistans symboliserar ett visst slag av strömbegränsande styrka hos en elektrisk krets. Ju högre resistansvärde kretsen har, desto högre spänning krävs för att mota en ström av en viss slagkraft genom kretsen. Resistans mäts i Ohm.
Med Ersättningsresistans kan man ersätta två eller flera resistorer i en krets med. Man behöver bara addera de indviduella resistanserna i kretsen.
R= R1 +R2+ R3..+Rn

I parallellkopplingen så delar strömmen upp sig annorlunda och då ser det ut så här:
1/R = 1/R1 +1/R2+ 1/R3.. +1/Rn
Ohm lag : I= U/R
U/Rres =U/R1 + U/R2 …+U/Rn
1/Rres =1/R1 +1/R2+R3 +1/Rn
Här är spänningen lika stor över varenda en resistor och därför blir detta parallellkopplingens formel.

Metod:
Seriekoppling
En krets med 3 seriekopplade resistorer, amperemeter och spänningskälla.

Strömmen ställdes in på 20 mA (19,5) och sedan kopplades Voltmetern in och strömmen över var och en resistor mättes. Den totala spänningen mättes över alla resistorer.

Med hjälp av mätningarna kunde man beräkna både resistansen i hela kretsen och resistansen hos var och en resistor.

Parallellkoppling
En krets med 2 parallellkopplade resistorer, voltmeter,spänningskälla och amperemeter.
U1+U2+U3... Köp tillgång för att läsa mer

Labbrapport: Serie- och Parallelkoppling - Fysik

[3]
Användarnas bedömningar
 • 2014-05-18
  intressant och bra uppsats som bygger på det elektriska och magnetiska förhållanden i det vardagliga livet där
 • 2014-11-17
  Skriven av Elev på Årskurs 7
  Gav mig en bra inblick i hur man kan lägga upp allt, också därför jag laddade ned arbetet.
 • 2017-01-24
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  braaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa