Labbrapport: Sönderdelning av Kaliumvätekarbonat | Kemi

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
  • Kemi 1
  • A
  • 7
  • 1795
  • PDF

Labbrapport: Sönderdelning av Kaliumvätekarbonat | Kemi

En laborationsrapport i Kemi som undersöker sönderdelning av kaliumvätekarbonat. Målet med laborationen är att, genom experiment och beräkningar, ta reda på vilken reaktion som sker när kaliumvätekarbonat upphettas.

Innehåll

Uppgift
Bakgrund
Hypotes
Material
Material/kemikalier
Riskanalys
Utförande
Resultat
Slutsats
Felkällor
Källor

Utdrag

Material
Laboration 1:
• Gasolbrännare
• Tändstickor
• Trefot
• Triangel
• Degel med lock
• Våg
• Muffinsform
• Sked
• Tidtagarur
• Degeltång
Laboration 2:
• Provrör med slang
• Provrör
• Kork till provröret
• Stativ med muff
• Provrörshållare
• Gasolbrännare
• Tändstickor

Material/kemikalier
Laboration 1:
• Kaliumvätekarbonat
Laboration 2:
• Kaliumvätekarbonat
• Kalkvatten... Köp tillgång för att läsa mer

Labbrapport: Sönderdelning av Kaliumvätekarbonat | Kemi

[0]
Inga användarrecensioner än.