Labbrapport: Spektroskopi - Kemi

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 3
 • Kemi B
 • VG
 • 4
 • 1065
 • PDF

Labbrapport: Spektroskopi - Kemi

En laborationsrapport i Kemi B om Spektroskopi, vars syfte var att med hjälp av spektroskopi undersöka om Coca Cola innehöll koffein och vid vilken våglängd(λ). På grund av en felkälla (obrukbar UV-lampa) fick eleven inget resultat under själva laboration, men presenterar trots det användbar och illustrativ information kring spektroskopi.

Innehåll

Inledning/syfte
Bakgrundsfakta
- Absorptionslinjer
- Emissionslinjer
Upptäckter
Metod
Diskussion

Utdrag

Analytisk kemi - Spektroskopi:

Inledning/syfte:
Vi skulle undersöka om Coca Cola innehöll koffein och vid vilken våglängd(λ) koffein reagerade på med hjälp av skolans spektrometer. Tyvärr gick inte detta att göra eftersom oturen var med oss och UV-lampan som generar ljuset i spektrometern hade gått sönder.

Så i denna rapport får du reda på hur en spektrometer fungerar och hur vår metod skulle ha varit ungefärligt eftersom vi inte kunde komma längre än att ha lagt proverna i instrumentet. Sedan avslutar jag med en diskussion på felkällor bl.a.

Bakgrundsfakta:
Spektrometer som är ett samlingsnamn för (Spektrofotometer, Spektrograf, och spektroskop). Det är ett instrument som används till att mäta ljusets egenskaper över en specifik del av det elektromagnetiska spektrumet som vanligtvis används i spektroskopiska analyser för att identifiera material i ämnena såsom koffein i kaffe m.m. Variabler som man mäter är ljusets intensitet, polarisationstillståndet eller våglängden... Köp tillgång för att läsa mer

Labbrapport: Spektroskopi - Kemi

[5]
Användarnas bedömningar
 • 2016-04-21
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  bra och bra bilder. dock skulle lite mer utförtliga svar behövas
 • 2013-04-02
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  jättebra labbrapport med bra och tydliga felkällor
 • 2015-02-26
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Mycket välskriven rapport, avancerad.
 • 2015-02-22
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Bra rapport, väldigt välskriven.