Labbrapport: Syrabastitrering - Kemi

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 2
 • Kemi B
 • MVG
 • 4
 • 904
 • PDF

Labbrapport: Syrabastitrering - Kemi

I denna laborationsrapport om syrabastitrering är målet att bestämma koncentrationen av en lösning genom volymmätning. Eleven undersöker koncentrationen av saltsyra (HCL) genom att titrera med natriumhydroxid (NaOH) med koncentrationen 0,100 M (Mol/ dm3).

Lärarens kommentar

Att den var jätte bra men dock så kunde teorin ha utvecklats lite.

Elevens kommentar

Utveckling av teorin med bakgrundsfakta

Innehåll

Inledning
Frågeställning
Reaktionsformel
Teori
Riskbedömning
Arbetsmetod och Material: Material, Kemikalier
Utförandet
Resultat
Diskussion
Källförteckning

Utdrag

Teori: Syrabastitrering är en typ av titrering som används när man vill bestämma substansmängden syra i ett vattenprov. Då droppar man en vattenlösning av en bas med noggrant känd koncentration i en syralösning.

Detta pågår till dess att ekvivalenspunkten nås (den punkt då substansmängden tillsatt bas är ekvivalent med substansmängden syra som fanns i lösningen från början).

Vid ekvivalenspunkten har all syra neutraliserats av basen. Man kan använda en syrabasindikator eller en pH-meter för att se när ekvivalenspunkten är nådd.

Genom att multiplicera volymen tillsatt bas med baslösningens koncentration får man fram substansmängden tillsatt bas. Det ger substansmängden syra eftersom den vid ekvivalenspunkten är likvärdig med substansmängden bas, det vill säga n (bas): n (syra)... Köp tillgång för att läsa mer

Labbrapport: Syrabastitrering - Kemi

[22]
Användarnas bedömningar
 • 2014-05-18
  Det var en bra labbrapport med bra diskussion. Dock skulle teorin och lite annat kunna förbättras. Det som gav mig mest hjälp va diskussionen som jag själv behövde förbättra på min egna rapport.
 • 2014-05-28
  Teorin saknade djupare beskrivning. Diskussionen gav dock en ganska så nyanserad bild av laborationen.
 • 2016-12-16
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Bra uppläg och välsriven. Teorin skulle kunna utvecklas något.
 • 2016-08-25
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Lärorik, och väldigt inspierande