Titrering | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
 • Kemi 1
 • B
 • 3
 • 583
 • PDF

Titrering | Labbrapport

En kort och enkel labbrapport vars syfte är att bestämma koncentrationen av en syralösning samt att utföra en titrering. Innehåller en utförlig beskrivning av metod och utförande, men endast en kort diskussion och slutsats.

Innehåll

Syfte
Hypotes
Materiel- och kemikalier
Metod
Observationer och resultat
Beräkningar
Diskussion
Felkällor
Slutsats

Utdrag

Materiel- och kemikalier
E-kolv 100cm3, ”slaskbägare”, mätcylinder, pipett, pipettfyllare, byrett, byrett-tratt, byretthållare, stativ, ev. Magnetomrörare med liten stavmagnet, sprutflaska med avjonat vatten.

Följande kemikalier; natriumhydroxid (NaOH) med känd koncentration, saltsyralösning (HCl) vars koncentration är okänd och syrabasindikator (BTB).

Metod
En byrett monteras i stativet och fylls med NaOH. Sedan ska 10,0 cm3 av HCl föras över till en e-kolv med hjälp av pipett och pipettfyllare. Därefter behöver syralösningen en indikator, i denna laboration använder vi oss utav BTB, eftersom det då är enkelt att se när lösningen skiftar över från surt till neutralt.

Vätskeytan i byretten, ska stå på nollsträcket. E-kolven placeras på magnetomröraren under byretten. En magnet läggs ned i e-kolven och magnetomröraren sätts därefter försiktigt på. Det ska sedan ställas in en lagom hastighet på magnetomröraren, eftersom att syralösningen, kan om du har otur, stänka upp ur e-kolven vilket bidrar till att experimentet får en felkälla.

Byrettkranen öppnas därefter försiktigt och NaOH droppar sakta ner i e-kolven. Handen ska hållas hela tiden på kranen eftersom det enbart skiljer ett fåtal droppar mellan den sura lösningen och ekvivalenspunkten. När indikatorn slår om till ekvivalenspunkten har du lyckats med själva titreringen. Färgen ska nu vara grön.

För att säkerhetsställa det neutrala pH-värdet, är det bra om man spolar av, kanterna inne i e-kolven, med avjonat vatten, detta för att rester av NaOH kan förekomma och därmed bidra till en felkälla. Det ska sedan bli ett bestående färgomslag (grön), om du har lyckats med laborationen, och lösningen är därmed neutral... Köp tillgång för att läsa mer

Titrering | Labbrapport

[6]
Användarnas bedömningar
 • 2014-03-19
  Det var en simpel och grundläggande labbrapport, vissa rubriker innehöll endast några meningar utan någon vidare motivering/beskrivning utav det som skrivits. Om någon del utav rapporten skulle vart till hjälp skulle det ha varit rubriken Beräkningar och dess tillhörande text, då den delen innehöll någorlunda nyttig information
 • 2014-10-12
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Inte så bra, ingen bakgrund och väldigt dåligt uppbyggd då det kommer till hur en laborationsrapport ska se ut, saknas stora delar och de delar som finns är inte nog utvecklade, känns inte passande i en kemi 1 kurs på gymnasiet.
 • 2016-05-20
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  zsxdfghjklöxcvbnm,l.öcvbnm,
 • 2014-03-09
  Mycket bra tycker jag!