Labbrapport: Syrakoncentrationer i Coca Cola

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
 • Kemi 2
 • A
 • 4
 • 1504
 • PDF

Labbrapport: Syrakoncentrationer i Coca Cola

En labbrapport där koncentrationerna av syrorna kolsyra (H2CO3) och fosforsyra (H3PO4) i Coca Cola bestäms med hjälp av titrering.

Innehåll

[Forsforsyra] och [kolsyra] i Coca Cola

- Inledning
- Syfte
- Materiel
- Utförande
- Resultat och beräkningar
- Slutsats
- Diskussion med felkällor och förbättringar

Utdrag

Materiel
Bägare, byrett, stativ, magnet och magnetomrörare, pH-meter, mätglas, vanlig kolsyrad Coca Cola, kokad Coca Cola, och NaOH-lösning 0,1 M.

Utförande
50 cm3 vanlig Coca Cola mättes upp med hjälp av ett mätglas och fördes över till en bägare. Mätglaset sköljdes med lite destillerat vatten som även det hälldes i bägaren, för att ingen Cola skulle bli kvar i mätglaset. Bägaren ställdes sedan på en magnetomrörare. En magnet lades i bägaren för att vätskan skulle kunna röras om under försöket. Detta fick vi dock hoppa över efter att ha insett att magnetomröraren inte fungerade som den skulle. Det gick inte att få magneten att röra sig i en lagom fart, utan det hoppade runt för mycket och skvätte ut Cola. Istället användes pH-meterns elektrod för omrörning.
Ovanför bägaren monterades en byrett med 25 cm3 0,1 M NaOH-lösning. pH-metern kalibrerades med hjälp av färdiga buffertlösningar. pH mättes i Colan, och sedan påbörjades titreringen. Ca 4 cm3 NaOH tillsattes i taget och pH mättes i Colan efter varje tillsats. Vid ekvivalenspunkterna tillsattes ca 2 cm3 lösning i taget eftersom pH ändras snabbt vid ekvivalenspunkter. Alla värden antecknades och fördes in i en tabell. Titreringen skulle hålla på tills pH 10 uppnåtts, men av olika anledningar hann vi inte riktigt så långt.
Ett till försök utfördes på samma sätt vid ett annat tillfälle, men med kokad Coca Cola. Den här gången fortsatte vi titrera tills det att pH 10 uppnåtts... Köp tillgång för att läsa mer

Labbrapport: Syrakoncentrationer i Coca Cola

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2016-01-24
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Klockren! Hjälpte mig att få en bra grogrund till min labb om fosforsyra.
 • 2017-01-26
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Bra! Gav mig inspiration till mitt egna arbete!