Labbrapport: Titrering av Bas i Syra - Kemi

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Teknikprogrammet (före 2011) Årskurs 2
 • Kemi A
 • G
 • 2
 • 477
 • PDF

Labbrapport: Titrering av Bas i Syra - Kemi

En laborationsrapport vars syfte är att undersöka koncentrationen av en syra (i detta fall HCl). Eleven gör detta genom att nå ekvivalenspunkten via titrering av basen NaOH (natriumhydroxid) i den starka syran HCl (saltsyra).

Innehåll

Inledning & Syfte
Materiel
Hypotes
Metod och genomförande
Beräkningar
Resultat
Diskussion
Referenser

Utdrag

Titrering av bas i syra
Inledning & Syfte
Syftet med denna laboration var ta reda på koncentrationen i en syra, i detta fall HCl. Vi skulle nå detta mål genom att nå ekvivalenspunkten via titrering av basen NaOH (natriumhydroxid) i den starka syran HCl (saltsyra).

NaOH. Ekvivalenspunkten är nådd när massan och substansmängden i en kemisk reaktion går jämt upp, och i detta fall skulle detta visas visuellt genom att få substansen grönfärgad.

Materiel
Kemikalier: HAc (Ättiksyra), NaOH (Natriumhydroxid), BTB. Material: Byrett, bägare, magnetomrörare, byretthållare, peleusboll, vollpipett, stativ
Hypotes

Min hypotes var att substansen skulle färgas grönt om... Köp tillgång för att läsa mer

Labbrapport: Titrering av Bas i Syra - Kemi

[9]
Användarnas bedömningar
 • 2015-03-04
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Utmärkt med beräkningar, det var det jag hade lite svårt med!
 • 2015-03-25
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  Bra rapport. Dock inte alltid så utförligt förklarat.
 • 2015-05-21
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  Texten var helt tydlig och enkelt att förstå.
 • 2014-05-13
  det är ett bra laboration rapport