Labbrapport: Två sätt att bestämma tyngdacceleration

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 1
  • Fysik 1a
  • Inget betyg givet
  • 9
  • 1629
  • PDF

Labbrapport: Två sätt att bestämma tyngdacceleration

En labbrapport som syftar till att ta reda på tyngdaccelerationen, genom att använda två olika sätt att beräkna den. Resultaten diskuteras utifrån den samlade nyttan med laborationen.

Innehåll

Bestämning av tyngdaccelerationen

Inledning
- Innehållsförteckning
- Syfte, Hypotes samt teori
Metod
- Förklarande bild
Beräkningar
- Tre sätt att tänka
Resultat
- Slutsats samt diskussion

Utdrag

Metod;

Vi började med att först och främst, samla ihop alla material (tidtagarur, mätband, penna, papper, dator samt kula) vi behövde för att utföra labben. Sedan bestämde vi våra positioner, vem som räknar tiden, vem som mäter samt vem som dokumenterar. Medan den ena av oss i gruppen sprang ner till bottenvåning stod den andra på den tredje våningen, för att mäta sträckan. Vi mätte sträckan i enheten fetes till en börja men sedan i enheten cm.
Kulan som skulle slängas ner hölls av personens hand vid startpunkten som utgjordes vid mätningen av sträckan pekande utåt så att kulan kunde falla fritt. Under tiden personen på bottenvåningen klickade på tidsknappen släpptes kulan så att den föll ner och landade på golvet, då även personen klickade på tidsknappen under landandets gång. Försöket upprepades 5 gånger från tre olika höjder samtidigt som resultaten skrivs ned i en tabell... Köp tillgång för att läsa mer

Labbrapport: Två sätt att bestämma tyngdacceleration

[0]
Inga användarrecensioner än.