Labbrapport: Tvådimensionell Rörelse - Fysik

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 3
 • Fysik B
 • VG
 • 2
 • 312
 • PDF

Labbrapport: Tvådimensionell Rörelse - Fysik

En kort laborationsrapport i Fysik B som undersöker tvådimensionell rörelse av en kula. Notera att eleven endast presenterar formler och resultat, men inte beskriver metod eller utförande.

Lärarens kommentar

En mycket välstrukturerad och välskriven labbrapport

Elevens kommentar

Kanske skulle använda mig av fler fackord.

Innehåll

Formler
Resultat
Slutsats

Utdrag

"Formler:
v= √2gh
där v = kulans horisontella hastighet, g = tyngdaccelerationen och h = höjden från banans slut

t= √(2s/g)
där t = tiden i luften, s = sträckan från banans slut till golvet och g = tyngdaccelerationen

s=vt
där s = sträckan horisontellt, v = horisontell hastighet och t = tiden i luften

Resultat:
Startpunkt (m) Horisontell hastighet (m/s) Tid i luften (s) Beräknad sträcka (m) Resultat i försök (m) Ev avvikelse (%)
0,01 0,443170396 0,432394931 0,191624633 0,141 26,4186458
0,01 0,443170396 0,432394931 0,191624633 0,139 27,46235295
0,01 0,443170396 0,432394931 0,191624633 0,139 27,46235295"... Köp tillgång för att läsa mer

Labbrapport: Tvådimensionell Rörelse - Fysik

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2015-02-13
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  bra, välstrukturerad, tydlig! var till mycket hjälp!!