Labbrapport | Tyngdacceleration | Fysik

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
 • Fysik 1a
 • B
 • 6
 • 1186
 • PDF

Labbrapport | Tyngdacceleration | Fysik

En labbrapport vars syfte är att undersöka tyngdacceleration vid fritt fall, med hjälp av en tempograf. Arbetet innehåller ett flertal olika relevanta diagram och tabeller.

Innehåll

Laborationsrapport FYSIK 1 - Tyngdacceleration vid fritt fall

- Sammanfattning
- Inledning
- Teori
- Material/utförande
- Mätdata/Resultat
- Slutsats/diskussion
- Källor

Utdrag

Sammanfattning
Målet med laborationen var att ta reda på tyngdaccelerationen för ett fritt fallande föremål. Enligt de teorier som finns ska tyngdaccelerationen vara ca 9,8 m/s2 på jorden om man släpper ett föremål utan luftmotstånd. I vår laboration använda vi oss av en tempograf som markerade det fritt fallande föremålets acceleration på en pappersremsa. Punkterna markerades med en tidsintervall på 0,01s och resultatet enligt formeln förändring i hastighet dividerat med förändringen i tide blev 9,8 m/s2.

Inledning
Syftet med laborationen var att undersöka rörelsen och tyngdaccelerationen under fritt fall.
Vår hypotes var att avståndet mellan tempografens markeringar skulle öka för varje slag. Detta med anledning av tyngdkraftens accelerations lagar. Utgångsläget för vikten var på 0m och 0s vid perfekta värden ska grafen hålla en jämn, böjd kurva uppåt.

Teori
En italienare vid namn Galileo Galilei kom fram till att alla föremål oberoende på hur tungt, stort eller vilken form de har faller lika snabbt utan något motstånd, d.v.s. i vakuum. I denna rapport kommer vi ta oss an tyngdaccelerationen för en fallande kropp. Tyngdaccelerationen är resultatet av gravitationsaccelerationen och centrifugalaccelerationen. Denna kraft varierar beroende på vart du befinner dig, och i Sverige är den satt till 9,82 m/s2. Detta innebär att om man släpper ett föremål på ett antal olika ställen i Sverige med saknat luftmotstånd kommer alla att ha samma... Köp tillgång för att läsa mer

Labbrapport | Tyngdacceleration | Fysik

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2016-02-08
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Var helt fast med min labb rapport. Du räddade mitt skin. Väldigt tacksam!
 • 2015-03-22
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Väldigt bra! Gillar hur detaljerad den är. Bra jobbat!