Labbrapport: Tyngdkraft och lyftkraft - Fysik A

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 3
 • Fysik A
 • C
 • 7
 • 1244
 • PDF

Labbrapport: Tyngdkraft och lyftkraft - Fysik A

En laborationsrapport vars syfte är att i två olika laborationer undersöka sambandet mellan massa och tyngdkraft, och vidare visa hur detta samband kan uttryckas matematiskt.

Innehåll

1. Inledning
1.1 Teori
1.2 Syfte och frågeställning
2. Metod och materiel
2.1 Hypotes 1
2.2 Hypotes 2
2.3 Hypotesprövning
2.4 Felkällor
3. Resultat
4. Diskussion

Teoretiskt resonemang
5. Metod och materiel
5.1 Hypotesprövning
5.2 Felkällor
6. Resultat

Referenser

Utdrag

Materiel: Tre stenar, en dynamometer, en balansvåg, ett snöre, penna och papper.

Massan (m) på de tre stenarna vägs med hjälp utav balansvågen. Sten 1, massan vägs till 500g. Sten 2 massan vägs till 800g. Sten 3 massan vägs till 1500g.

Tyngdkraften på stenarna mäts med hjälp utav snöret fastkrokat i dynamometern.
Sten 1, tyngdkraften mäts till 4,91N. Sten 2, tyngdkraften mäts till 7,85N. Sten 3, tyngdkraften mäts till 14.7N

Resultaten dokumenteras på pappret och sammanställs i diagramet under rubriken resultat. Diagramet har massan på den vågräta axeln och tyngdkraften på den lodräta.
Skulle det visa sig finnas ett samband mellan massa och tyngdkraft, blir funktionen en rät linje i diagrammet, se resultat... Köp tillgång för att läsa mer

Labbrapport: Tyngdkraft och lyftkraft - Fysik A

[5]
Användarnas bedömningar
 • 2014-10-19
  Skriven av Studerande på Termin 4
  Välgjord labbrapport med god och förståndig språk när det gäller beskrivning i fysikens sammanhang!
 • 2014-09-08
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Enkel och lättläst. gav en del behövliga tips inför egens studier.
 • 2015-11-24
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Intressant teori men du behöver nog vara lite mer formell.
 • 2014-11-17
  Skriven av Elev på Årskurs 7
  Tack! Mycket intressant och bra