Labbrapport: Upphettning av natriumvätekarbonat och reaktionsformler - Kemi A

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 2
 • Kemi A
 • VG
 • 5
 • 445
 • PDF

Labbrapport: Upphettning av natriumvätekarbonat och reaktionsformler - Kemi A

En enklare laborationsrapport i kemi A som undersöker upphettning av natriumvätekarbonat. Eleven föreslår ett antal möjliga reaktionsformler och undersöker sedan vilken formel som är korrekt och förklarar sedan varför.

Lärarens kommentar

Mycket väl godkänd!

Innehåll

- Inledning
- Materiel och metoder
- Metoder: Försök 1
- Resultat
- Diskussion
- Referens

Utdrag

"Materiel och metoder:

Kemikalier: 3,56g Natriumvätekarbonat NaHCO3

Materiel:
Byretthållare
Klämmare
Stativ
Provrör
Brännare
Trådnät
Tandsticka
Kalkvatten
3 fot,
Degel med lock
Avdelningsrör

Metoder:
Försök 1
Först vägde vi natriumvätekarbonat och hade 3.56g att starta med. Därefter lade vi 3,56g natriumvätekarbonat i ett provrör. Tar en brännare och tänder på. Placera brännaren under provröret med natriumvätekarbonat och avledningsröret i bägare med kalkvatten. Efter ungefär 5min vägdes natriumvätekarbonat igen och vågen visade nu 2,64g. Vi kunde nu identifiera vad som skedde under denna process. Nu kan vi utav detta se att de ä antingen 2 eller 3 reaktionsformlerna som är mer eller mindre rimliga och detta görs med hjälp av att räkna med mol.

Vi använde oss av dessa formler under laborationens gång för att räkna ut mol i reaktionsformlerna 2 och 3:
M:m/n
m: n*M
n: m/M"... Köp tillgång för att läsa mer

Labbrapport: Upphettning av natriumvätekarbonat och reaktionsformler - Kemi A

[4]
Användarnas bedömningar
 • 2014-01-03
  Bra men lite kort diskussion och mycket "vi", man ska undvika sådana ord i rapporter
 • 2013-12-19
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Den var mycket bra och lärorik
 • 2016-07-11
  Skriven av Gymnasieelev på 2. IB
  Väldigt bra skrivet!
 • 2014-03-08
  mycket hjälpsam bra skiven