Labbrapport: Vattens densitet - Kemi 1

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 1
  • Kemi 1
  • Inget betyg givet
  • 4
  • 834
  • PDF

Labbrapport: Vattens densitet - Kemi 1

En laborationsrapport vars syfte är att undersöka vattens densitet, med hjälp av avjoniserat vatten.
Dokumentet innehåller även användbara kommentarer och feedback från läraren.

Lärarens kommentar

Att den var bra.
(Lärarens kommentarer finns med i dokumentet - reds. anm.)

Innehåll

Inledning
- Syfte
- Bakgrund
- Frågeställning
- Hypotes
Material och Metod
- Materiel
- Metod
Resultat
Diskussion och felkällor
Referenser

Utdrag

Materiel och Metod:

Materiel:
Mätningsmaterial som användes vid laborationen:
1) Bägare
2) Vollpipett
3) Peleusboll
4) Digitalvåg
5) Avjoniserat vatten

Metod:
I första hand måste man väga upp en tom bägare. Efter det, med hjälp av mätinstrumentet (vollpipetten med peleusboll) mäter man upp 20 ml avjoniserat vatten, häller ner det i den tomma bägaren och väger. Sen görs samma sak tre gånger i rad. Resultaten behöver antecknas.

20 ml räknas när menisken ( ) ligger på strecket 20 ml. Resultaten som man får måste divideras med den massa man fick på den tomma bägaren och dela på 20 (för att det är just 20 ml vatten som mättes up). Då får man fram vattnets densitet. För att det undersöks när resultaten är noggrannare, så tar man och gör en mätning till. Man tar bägaren och häller in 20 ml vatten med koll på att minisken sitter så nära strecket med 20 ml som möjligt. Efter det gör man samma sak som första gången: man tar bort bägarens massa och delar med 20... Köp tillgång för att läsa mer

Labbrapport: Vattens densitet - Kemi 1

[0]
Inga användarrecensioner än.